Depozitul pentru pensii

  1. Denumirea: Depozit pentru pensie.
  2. Scopul depozitului pentru pensie – acumularea mijloacelor banesti si obținerea unui venit suplimentar in forma de dobânda pentru ca la momentul ieşirii la pensie de menţinut un nivel de trai obișnuit. Depozitul poate fi deschis pe numele oricărei persoane fizice.
  3. Termenul de acumulare al mijloacelor alcătuiește nu mai puțin de 1 an. Termenul de păstrare al depozitului nu este limitat.
  4. Suma vărsământului inițial – nu mai puțin de 10 lei (in numerar, prin virament). Vărsăminte suplimentare se primesc in mărime nu mai mica de 10 lei. Plăti parțiale ale sumelor de la depozit in perioada de acumulare nu se efectuează.

La respectarea condițiilor - ieșirea la pensie şi expirarea termenului de acumulare, depunătorului i se acorda dreptul de a dispune liber de mijloacele acumulate si suma dobânzii calculate la dorința sa, prezentând băncii originalul documentului, ce confirma ieșirea la pensie.

Până la ieșirea la pensie, ridicarea banilor de la cont se efectuează numai in mărime deplina împreuna cu dobânda cuvenita.

  1. Mărimea ratei fluctuante a dobânzii se stabilește printr-o dispoziție a Președintelui Băncii de Economii S.A. si rămâne neschimbată in decursul semestrului.
  2. Calculul dobânzii se efectuează lunar. Suma calculata si neprimita a dobânzii in decursul unui an calendaristic, in ultima zi lucrătoare a anului se înscrie la soldul depozitului.
  3. La închiderea depozitului in perioada de acumulare mai devreme de 1 an din ziua deschiderii contului dobânda se calculează in mărime de 50% din rata stabilita pentru toata perioada de păstrare a depozitului.

 

Cardul pentru PENSII

Stimaţi pensionari, Banca de Economii S.A. vă oferă posibilitatea primirii pensiilor prin intermediul cardului bancar VISA Electron sau Cirrus/Maestro - GRATIS* .

AVANTAJE:

- Cardul bancar este o soluţie reală a beneficiarilor săi de a-şi extrage pensiile în întreaga reţea de reprezentanţe şi Bancomate (24/24 de ore) a Băncii de Economii S.A., precum şi a altor bănci din ţară şi de peste hotare

- Tarife speciale – cardul VISA Electron şi Cirrus/Maestro pentru Pensionari se oferă GRATIS* şi nu prevede sold minim în cont, ceea ce prevede că pensia poate fi primită integral.

- Se reduce timpul şi se simplifică procedura de ridicare a pensiilor. În momentul de faţă Banca de Economii S.A. dispune de una din cele mai dezvoltate reţele de Bancomate din Moldova.

- Extragerea pensiei în reţeaua de Bancomate şi reprezentanţe a Băncii de Economii este GRATUITĂ.

- Calcularea dobînzii la soldul contului de card.

- Securitatea – în cazul pierderii sau furtului cardului, deţinătorul are posibilitatea blocării lui apelînd la următoarele numere de telefon: (022) 21-02-02, (022) 21-03-03, (022) 22-23-04. După blocare cardul nu poate fi utilizat.

- Achitarea serviciilor comunale, verificarea soldului pe contul de card, primirea extrasului din cont de card, precum şi efectuarea altor operaţiuni prin intermediul sistemului de plăţi On-line ECONOM.MD.

- Informaţiile cu privire la soldul contului de card pot fi obţinute 24/24 de ore prin intermediul Serviciului Suport Clientelă la următoarele numere de telefon: (022) 21-02-02, (022) 21-03-03, (022) 22-23-04.

 

Cum poate fi obţinut cardul pentru Pensionari?

- La solicitarea deschiderii cardului Pensionarul prezintă Băncii următoarele documente:
 Actul de identitate în original şi copia lui;
 Legitimaţia de pensionar în original şi copia ei.

- Pentru transferul pensiei la card este destul să perfectaţi doar o cerere de transfer a pensiei în reprezentanța Băncii de Economii S.A unde deschideţi cardul.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: (022) 218 000
sau în orice filială sau reprezentanţă a Băncii de Economii S.A.

 

* Carduri pentru pensionari militari se emit în conformitate cu Tarifele pentru deservirea cardurilor bancare emise de Banca de Economii S.A. pentru persoane fizice.