Realization of mortgages

 

Banca de Economii SA vinde în calitatea de creditor gajist următoarele bunuri:

  

Obiectul gajului

Adresa

IMOBIL

I

CONSTRUCŢII/ÎNCĂPERI COMERCIALE ŞI DE PRODUCERE

 1.  

Construcţie nefinalizată (bloc locativ cu parcare auto la demisol) cu grad de finalizare 49% şi terenul aferent cu suprafaţa de 0.27 ha.

mun.Chişinău, str.Grădina Botanică, nr.20/1

 1.  

Încăperi (comerciale şi nelocative) cu suprafaţa totală de 2,714.20 m.p.

mun.Chişinău, str. N. Sulac, nr.4

 1.  

Încăperi (comerciale şi locative) cu suprafaţa totală de 2,101.00 m.p.

mun.Chişinău, str. N. Sulac, nr.4

 1.  

Teren de pămînt pentru construcţii cu suprafaţa totală de 0.163 ha.

or.Cahul, str.Ştefan cel Mare nr.27a

 1.  

Construcţie cu destinaţie comercială, prestare a serviciilor (spălătorie auto) cu suprafaţa totală de 1,023 m.p. şi dreptul de arendă asupra terenului aferent cu suprafaţa totală de 0.101 ha.

mun.Chişinău, str.Calea Basarabiei, nr.26/5

 1.  

Utilaje aferente spălătoriei auto

mun.Chişinău, str.Calea Basarabiei, nr.26/5

 1.  

Banca de Economii SA desfășoară la data de 28.06.2012, ora 11:00, tender privind comercializarea următorului bun imobil:

 • construcţie locativă (casă de locuit) cu suprafaţa totală de 155.4 m.p. (nr. cadastral 8701209.164.01, 02) şi terenul aferent  cu suprafaţa de 0.1346 ha, amplasat în r-nul Taraclia, or. Taraclia, str.Gagarin, nr.7 la valoarea inițială de 340,981.00 lei.

 

r-nul Taraclia, or. Taraclia, str.Gagarin, nr.7

 1.  

Banca de Economii SA desfășoară la data de 28.06.2012, ora 11:00, tender privind comercializarea următorului bun imobil:

 • construcție locativă (casă de locuit) cu suprafața totală de 233.6 m.p. (nr. cadastral 8701213.171.01,02,03,) și terenul aferent cu suprafața de 0.1572 ha, amplasată în r-nul Taraclia, or. Taraclia, or. Taraclia, str. Sadovaia, 75, la valoarea inițială de 422,569.00 lei.

r-nul Taraclia, or. Taraclia, or. Taraclia, str. Sadovaia, 75

 1.  

Construcţie comercială, prestarea serviciilor (depozit) cu suprafaţa totală de 174.9 m.p. şi dreptul de arendă asupra terenului de pămînt cu suprafaţa totală de 0.055 ha.

UTA Găgăuzia, sat.Gaiadar, str.Puşkin, nr.32b

 1.  

Casă de locuit cu suprafaţa totală de 106.7 m.p. şi teren aferent cu suprafaţa totală de 0.0541 ha.

r-ul Teleneşti, sat.Sărătenii Vechi

 1.  

2 construcţii locative nefinalizate cu suprafaţa de 785.9 m.p. şi respectiv 477.5 m.p. şi dreptul de folosinţă asupra terenului de pămînt aferent cu suprafaţa de 0.23 ha.

mun.Chişinău, str.Profesor Ion Dumeniuc nr.4/1 şi nr.4

 1.  

Încăpere locativă cu suprafaţa de 75.6 m.p.

mun.Chişinău, sect.Centru, str.Armenească, nr.28, ap.1

 1.  

Parcări auto cu suprafaţa totală de 263.1 m.p.

mun.Chişinău, str.Mircea cel Bătrîn, nr.48

 1.  

Construcţii cu destinaţie industrială (Fabrică de vin), cu suprafaţa totală a construcţiilor de 7 584,1 m.p., utilaj aferent fabricii, teren de pămînt cu suprafaţa de 1.674 ha, la prețul inițial de 65 mln. lei.

mun. Chişinău, or. Cricova, str. Petru Ungurean, nr.3

 1.  

Construcţie comercială (prestarea serviciilor), cu suprafaţa la sol de 25 m.p. şi dreptul de arendă asupra terenului de pământ aferent cu suprafaţa de 0.0026 ha, amplasat în piaţa centrală din or.Orhei. Tel. de contact 218-215; 218-214; 069-226071.

r-l Orhei, or. Orhei, str. Mihai Eminescu 9/2

 1.  

Construcţie industrială de producere cu suprafaţa totală de 1,238.50 m2, din numele lui Stoian Vera, nr. cadastral 7801121.322.02 si construcţia industriala de producere cu suprafaţa totala de 1,160.20 m2, nr. cadastral 7801121.322.03, din numele lui Preida Zuhra

r-ul Soroca, or. Soroca, str. Cosăuţului, nr. 41/a şi nr. 41/b

 1.  

Construcţie industrială de producere cu suprafaţa totală de 19,134.30 m2 si terenul de pământ aferent construcţiei cu suprafaţa totală de 3.0274 ha, nr. cadastral 7801121.281 din numele SRL Va-Ban-Est

r-ul Soroca, or. Soroca, str. Cosăţului, nr. 41

 1.  

Construcţiile industriale de producere cu suprafaţa totală de 371.10 m2 si terenul de pământ aferent construcţiei cu suprafaţa totală de 0.24 ha, nr. cadastral 7801121.248, din numele SRL Va-Ban-Est

r-ul Soroca, or. Soroca, str. Cosăuţului, nr. 37    

 1.  

Încăpere nelocativă, cu suprafaţa de 31 m2, nr. cadastral 6453209.316.01.009, din numele lui Patrîniche Onofrei

r-ul Orhei, sat. Peresecina, nr.9

 1.  

Construcţie comercială cu suprafața totală pe perimetru de 152 m2 şi terenul de pămînt aferent cu suprafața de 0.0711 ha, nr. cadastral 4101208.249.01, din numele SRL Feliseta

or. Edinet, str. Independentei 93/a

 1.  

Construcţie agroindustrială, cu suprafaţa de 827.5 m2 şi teren de pămînt aferent imobilului cu suprafaţa de 0.74 ha, extravilan, nr. cadastral 1422300.062, din numele GT Iaşan Vasile

r-ul Briceni, sat. Corjeuti

 1.  

Construcţie industriala (depozit) cu suprafaţa totala de 720.00 m2, nr. cadastral 9619204.002.01, din numele SRL Maiac Agro

UTA Gagauzia, sat. Chirsova, str. Gagarin, nr. 38b

 1.  

Construcţie industriala (moară) cu suprafaţa totală de 491.1 m2, nr. cadastral 9619205.441.01, din numele lui Ciolac Fiodor

UTA Gagauzia, sat. Chirsova, str. 28 iulie, nr. 103

 1.  

Construcţie cu destinaţie comercială (magazin) cu suprafaţa totală de 122.9 m2, nr. cadastral 9602209.352.01, din numele lui Novaclî Ecaterina

UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Turgenev, nr. 1a

 1.  

Construcţie industrială de producere cu suprafaţa totală de 10,621.80 m2. şi teren de pământ aferent cu suprafaţa de 2,365 ha, nr. cadastral 0300212.049, din numele SA ABA. Întreprinderea se află în lichidare.

mun. Balti, str. Stefan cel Mare, 182

 1.  

Construcţie comercială cu suprafaţa totală de 7,083.30 m2 şi teren de pământ aferent cu suprafaţa de 2.2206 ha, nr. cadastral 1439105.118, din numele SRL Mavicom-Nord

r-nul Briceni, com. Mihaileni, s. Mihaileni

 1.  

Construcţie de producere cu suprafaţa totală de 5,112.6 m2 şi teren de pământ agricol cu suprafaţa de 1.4804 ha, nr. cadastral 5365201.557, din numele SRL Spilcuţa Agro,

r-nul Hîncesti, sat. Stolniceni

 1.  

Construcţii industriale de producere şi comerciale cu suprafaţa totală de 2,439.5 m2, 2,991.3 m2, 809.80 m2, 1,762.7 m2, 1,070.00 m2, 265.9 m2, 1,848.30 m2, 624.00 m2 şi 113.8 m2, nr. cadastrale 5345406318, 5345000023, 5345000149, 5345000148, 5345000024, 5345000147, 5345408230, 5345205006, 5345201006, din numele Mingir Agro SA

r-ul Hînceşti, sat. Mingir

 1.  

Construcţie industrială de producere cu suprafaţa totală de 451.90 m2, nr. cadastral  4140000009, din numele SRL Midela

r-ul Edineț, sat. Rotunda

 1.  

Construcție (cazangerie) cu suprafața totală de 356.00m2 și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.5605 ha, din numele d-lui Pavel Godoroja

r-ul Orhei, sat. Ivancea

 1.  

Moară de grîu și porumb, cu suprafața de 558.40 m2 și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.746 ha, din numele ÎI Petcov Gheorghe

r-ul Cimișlia, com. Javgur, sat. Maximeni

 1.  

Construcţie comercială cu suprafaţa totală de 68.3 m2 şi teren de pământ aferent cu suprafaţa de 0.1014 ha, nr. cadastral 9628000.139, din numele SRL Cordena Com

UTA Gagauzia, sat. Dezghingea, str. Lenin, nr. 1a

 1.  

Construcţie comercială pentru prestarea serviciilor cu suprafaţa totală de 1,439.8 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 1.1927 ha, din numele d-lui Valeri Anastasov

UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Lenin, nr. 11b

 1.  

Construcţii industriale de producere cu suprafaţa totală de 6,287.60  m2 si teren de pământ aferent cu suprafaţa de 1.675.5 ha,  din numele lui ÎM Schmidt Agroteh SRL

r-ul Căușeni, sat. Zaim

 1.  

Construcție comercială (prestarea serviciilor) cu suprafața de 461.60 m2, din numele d-lui Ciolac Tudor, d-na Ciolac Liudmila și d-nul Ciolac Gavril

UTA Gagauzia, sat. Chirsova, str. Cotovschi, nr. 301a

 1.  

Construcție comercială (centru de deservire tehnică auto, bar, magazin) cu suprafața de 461.50 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.2918 ha, din numele SRL Iehan Petrol

UTA Gaguzia,, sat. Congaz, str. Lenin, nr. 218A

 1.  

Bază de producere cu suprafața de 15,449.40 m2, din numele ÎS Moldresurse

Mun. Chișinău, str. V. Bîcului, nr. 5/1

 1.  

Bază de producere cu suprafața de 2,957.00 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 37.33 ha, din numele ÎS Moldresurse

r-ul Ungheni, sat. Pîrlița

 1.  

Construcție comercială de prestare serviciilor (grad de finalizare 85%) și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.12 ha, din numele Mecontec-ZZ SRL

Mun. Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, nr. 23/4

 1.  

Bun imobil (construcţie comercială pentru prestarea serviciilor) nefinalizat cu suprafaţa totală 963.40 m.p. şi terenul de pămînt aferent construcţiei  cu suprafaţa totală de 0.3384 ha, din numele d-lui V. Jeju, și d-na I. Jeju

UTA Gagauzia, sat. Congaz, str. 28 iunie, nr. 28a

 1.  

Construcție comercială cu suprafața totală de 393.60 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.063 ha, din numele ÎI S. Vartic

r-ul Orhei, sat. Peresecina

 1.  

Construcție comercială, cu suprafața totală de 148,4 m.p. și dreptul de arendă asupra terenului aferent, aflat în arendă în baza contractului de arenda a terenurilor nr. 3757 din 28.05.2007, cu suprafața de 0.1376 ha, din numele Bojco Tamara.

 

R-nul Edinet, or. Cupcini, str. Chișinăului 37/a

 1.  
 

BUNURILE PREZENTATE ÎN PCT. 43 SE COMERCIALIZEAZĂ CA UN LOT ÎNTREG!

Nr.

Denumirea

1

Construcţie cu destinaţie industrială de producere (Fabrica de carton) cu suprafaţa pe perimetru de 79,193.00 m.p., suprafaţa totală de facto conform datelor din Raportul de Evaluare constituie 88,994.00 m.p., amplasată în mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Schinoasa nr.18 și terenului de pămînt aferent cu suprafața de 8.4737 ha, din numele ÎCS „BN-Proalim” SRL;

2

Terenuri de pământ destinate pentru construcţii, cu suprafaţa totală de 0.1748 ha, amplasate în mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Schinoasa nr.18, din numele ÎCS „BN-Proalim” SRL;

3

Mijloace fixe (utilaje de producere), aferente Fabricii de carton, amplasate în mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Schinoasa,18, din numele ÎCS „BN-Proalim” SRL;

4

Construcții cu destinație industrială de producere (Fabrica de carton) cu suprafața totală a construcțiilor pe perimetru 14,419.20 m2 și terenul de pămînt aferent cu suprafața de 24.4065 ha, amplasate în mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Schinoasa, nr. 18, din numele SRL „Lidiana-Lux” ÎCS;

   5

Mijloace fixe (utilaje de producere), aferente Fabricii de carton, amplasate în mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Schinoasa, nr. 18, din numele SRL „Lidiana-Lux” ÎCS.

 

 

II

CONSTRUCŢII / ÎNCĂPERI LOCATIVE

 

 1.  

Încăpere locativă (apartament cu 2 odăi), cu suprafaţa totală de 42.3 m2, nr. cadastral  620210202301019, din numele lui Luca Rodica

r-ul Ocnita, or. Frunza, str. Pacii, nr. 8

 

 1.  

Casa de locuit cu suprafaţa de 75.7 m2 şi terenul de pămînt aferent cu suprafaţa de 0.0854 ha, nr. cadastral 6401407.215, din numele Leahu Oxana

or. Orhei, str 31 August, nr. 110

 

 1.  

Construcţie locativă cu suprafaţa de 118.9 m2 şi teren de pămînt aferent cu suprafaţa de 0.1418 ha, nr. cadastral  3134200.327, din numele lui Pekel Valentina

r-ul Criuleni, sat. Hîrtopul Mare

 

 1.  

Construcţie locativă  (casă de locuit) cu suprafaţa de 219.8 m2, nr. cadastral 1427100187, din numele lui Prisăcari Valentin

r-ul Briceni, sat. Beleavenet

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 60.30 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.1383 ha, nr. cadastral 6401409.141, din numele Parapir Lucreţia

r-ul Orhei, or. Orhei, str. Luceafărul, nr. 26

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 52.20 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.449 ha, nr. cadastral 6401406123, din numele Zeleni Fiodor

r-ul Orhei, or. Orhei, str. Fediko, nr. 7

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 109.60 m2 şi terenul de pămînt cu suprafaţa de 0.0596 ha, nr. cadastral 6241000.333, din numele Filipciuc Veaceslav

r-ul Ocniţa, com. Valcineţ

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 253.5 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.2081 ha, nr. cadastral 4147110.182, din numele ÎI Fulga şi Fulga Alexandru

r-ul Edineţ, sat. Tîrnova

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 183.60 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.2443 ha, nr. cadastral 4147111.168, din numele Fulga Alexandru

r-ul Edineţ, sat. Tîrnova

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 262.10 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.2846 ha, nr. cadastral 4147110.174, din numele Fulga Alexandru

r-ul Edineţ, sat. Tîrnova

 

 1.  

Construcție nefinalizată cu suprafața de 80.20 m2 și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.2083 ha, din numele d-lui Stepan Ion

r-ul Orhei, sat. Breanova

 

 1.  

Încăpere locativă (apartament cu 2 odăi) cu suprafaţa totală de 45.3 m2, din numele lui Elizaveta Omelicenco

or. Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței 

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 105.80 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.0984 ha, din numele Eugeniu Ungureanu

r-ul Edineț, or. Cupcini, str. Independenței, nr. 4

 

 1.  

 Construcţie locativă (casă de locuit) cu suprafaţa totală de 219.18 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.2291 ha, din numele d-lui Valentin Pascaru

r-ul Briceni, sat. Beleavineţ

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 138.10 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.1229 ha, din numele d-lui Alexandru Lîsîi

r-ul Edineț, or. Edineț, str. Hotinului, nr. 39

 

 1.  

33 apartamente cu suprafața totală de 3,286.00 m2 din blocul locativ cu grad de finalizare 87 %, din numele SRL Zighitorul Nord

mun. Bălți, str. Strîi, nr. 17/2

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 124.70 m2 şi teren de pămînt cu suprafaţa de 0.1992 ha, din numele d-lui Alim Leșco

r-ul Telenești, sat. Mîndrești

 

 1.  

Construcţie locativă (casa de locuit) cu suprafaţa totală de 247.6 m2 și 84.79 din terenul de p[m]nt cu suprafața de 0.3538 ha, din numele d-nei Birzu Natalia

r-ul Ungheni, sat. Cetireni

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 293.10 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.2074 ha, din numele Volontir Valeria

r-ul Șoldanești, sat. Glinjeni

 

 1.  

Încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafața de 81.20 m2, din numele d-lui Guriev Stepan

r-ul Taraclia, or. Taraclia, str. Cotovscogo, nr. 9, ap. 18

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața totală de139.10 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.296 ha, din numele d-lui Rusu Victor

r-ul Edineț, sat. Tîrnova,

 

 1.  

Casă de locuit cu suprafața de 137.30 m2 (grad de finalizare 92%) și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.0356 ha, din numele d-lui Cîlcic Victor, d-na Cîlcic Liudmila și d-nul Cîlcic Ivan

UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Gavrilov, nr. 33

 

 1.  

Casă de locuit cu suprafața de 149.80 m2 și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.079 ha, din numele d-lui Cîlcic Victor, d-na Cîlcic Liudmila și d-nul Cîlcic Ivan

UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Gavrilov, nr. 31

 

 1.  

Casă de locuit cu suprafața de 25.6 m2 și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.1321 ha

r-ul Şoldanești, or. Șoldanești, str. Iachir, nr. 13

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 180.50 m2 și teren de pămînt aferent cu suprafața de 0.0787 ha, din numele d-lui Jecov F. și d-na Jecova M

UTA Gagauzia, sat. Congaz, str. Stroitelinaea, nr. 40

 

 1.  

Încăpere locativă cu suprafața de 66.3 m2, din numele d-lui Cecan Serghei

or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, nr. 136, ap. 20

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 203.30 m2 și teren de pămînt  cu suprafața de 0.1473 ha, din numele Strîmbanu Iurie

r-ul Edineț, sat. Fîntîna Alba

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 165.90 m2 și teren de pămînt  cu suprafața de 0.2182 ha, din numele d-nei Nina Ciumac

r-ul Edineț, sat. Hlinaia

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 144.50 m2 și teren de pămînt  cu suprafața de 0.1782 ha, din numele d-lui Jernocletov Alexandru

r-ul Edineț, sat. Ruseni

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 173.80  m2 și teren de pămînt  cu suprafața de 0.2293 ha, din numele d-nei Emilia Gaidău

r-ul Edineț, sat. Tîrnova

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 57.10  m2 și teren de pămînt  cu suprafața de 0.1388 ha, din numele d-lui Gîscă Tudor.

r-ul Edineț, sat. Chetrosica Nouă

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 61.10  m2 și teren de pămînt  cu suprafața de 0.2021 ha, din numele d-lui Anatolie Damian.

r-ul Edineț, sat. Gaspar

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 207.80 m2 și teren de pămînt cu suprafața totală de 0.1074 ha, din numele d-lui Ion Roșca

r-ul Călărași, sat. Onișcani

 

 1.  

Casă de locuit cu suprafața totală de 195.2 m.p. şi terenul aferent cu suprafața totală de 0.4315 ha, din numele lui Tolstov Iurie

r-ul Călărași, sat. Dereneu

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 197.90 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.2234 ha, din numele d-lui Oleg Pulbere, d-nei Daniela Pulbere.

r-ul Edineț, sat. Gaspar

 

 1.  

Construcție locativă cu suprafața de 135.40 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.1205 ha, din numele d-lui Oleg Burdujel şi dnei Cibotari Irina.

r-ul Edineț, sat. Gaspar

 

 1.  

Încapere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafața de 65.90 m2, din numele d-lui Andrei Bejenari, d-nei Zinaida Bejenari și d-nul Dumitru Bejenari

or. Briceni, str. Independenței, nr. 30, ap. 30

 

 1.  

Casă de locuit cu suprafața de 123.00 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.155 ha, din numele d-lui Victor Sîrbu

r-ul Edineț, sat. Gaspar

 

 1.  

Casă de locuit cu suprafața de 256.00 m2 și teren de pămînt cu suprafața de 0.2696 ha, din numele d-lui Aurel Frecăuțan

r-ul Edineț, Fîntîna-Albă

 

 1.  

Casă de locuit cu suprafaţa totală de 72.6 m2, constructie accesorie  16.2 m2, constructie accesorie 28.4 m2, constructie accesorie 44.0 m2 teren de pamint aferent constructiei locative cu suprafata totala de 0.2534 ha din numele dlui Cernopiischi Alexandru.

r-ul Briceni, s. Larga

 

 1.  

Încăpere locativă (apartament), cu suprafața de 18.2 m.p., din numele lui Morari Viorica.

 

r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Păcii, nr.7, ap. 21

 

TERENURI DE PĂMÎNT

 

I

TERENURI PENTRU CONSTRUCŢII

 

1

Teren de pământ pentru construcţii cu suprafaţa 0,357 ha, nr. cadastral 1413112205, din numele lui Vasile Tihonciuc. Se află în proprietate Băncii.

r-ul  Briceni, s. Berlinet

 

2

Teren de pământ pentru construcţii cu suprafaţa totală de 0,28 h, nr. cadastral  010009.620209, din numele lui Efrosinia Sceastlivaea

mun. Chisinau, str. Mesager, nr. 1/1

 

3

Teren de pămînt cu suprafața de 0.1495, din numele d-lui Vitalie Petrov

UTA Gagauzia, or. Comrat, str. Comsomolistă, nr. 3

 

4

9 terenuri de pămînt agricole, cu suprafața totală de 6.2036 ha, din numele d-lui Olaru Dumitre și d-na Olaru Liudmila

Mun. Chișinău, com. Gratiești, extravilan

 

II

TERENURI AGRICOLE

 

1

Terenuri de pământ - teren agricol cu suprafaţa 0,5341 ha,  teren agricol cu suprafaţa 0,0542, nr. cadastrale - 1413106119  şi 1413108149, (din numele lui Vasile Tihonciuc). Se află în proprietate Băncii.

r-ul  Briceni, s. Berlinet

 

2

Teren de pământ (gradină) extravilan cu suprafaţa de 0.5 ha, nr. cadastral 3134200.644, din numele lui Pekel Valentina

r-ul Criuleni, sat. Balabanesti

 

3

Teren de pământ (gradină) extravilan cu suprafaţa de 0.1559 ha, nr. cadastral 3134200.326, din numele lui Pekel Valentina

r-ul Criuleni, sat. Hîrtopul Mare

 

4

Terenuri de pămînt agricole cu suprafața totală de 9.8282 ha, din numele d-nei Stoicov Maria

Or.Ceadîr Lunga, extravilan

 

5

Terenuri de pămînt agricole cu suprafaţa de 0.7606 ha, 1.5213 ha, 1.5212 ha3.7841 ha, extravilan, din numele d-lui Anatolie Damian și d-nei liliana Damian

r-ul Edineț, sat. Gaspar

 

6

Teren de pămînt agricol cu suprafața de 7.3316 ha, din numele d-lui Oleg Pulbere, d-nei Daniela Pulbere, d-lui Oleg Burdujel

r-ul Edineț, sat. Gaspar

 

7

Teren de pămînt agricol cu suprafața de 2.9830 ha, din numele d-lui Oleg Pulbere, d-nei Daniela Pulbere, d-lui Oleg Burdujel

r-ul Edineț, sat. Gaspar

 

TEHNICA AGRICOLĂ

 

 1. 1

Tractor IUMZ-6 AKM 40, an. producerii 2004, tractor MTZ 82.1, an. producerii 2005, tractor MTZ 82.1, an. producerii 2005, din numele SA Mingir Agro

în r-ul Hînceşti, sat. Mingir

 

 1. 2

Tehnică agricolă

UTA Găgăuzia, sat.Gaiadar, str.Puşkin, nr.32b

 

AUTOTRANSPORT

 

 1.  

Locomotivă de manevrare de tip TGM 23B, an. producerii 1987, din numele SA USBA

or. Cahul

 

 1.  
 1.  Autocamion MERCEDES 1835 (anul producerii 1999);
 2.  Autocamion MERCEDES 1844 (anul producerii 2007);
 3.  Autocamion MERCEDES 1844 (anul producerii 2007;
 4.  Autocamion MERCEDES 1844 (anul producerii 2007);
 5.  Autocamion MERCEDES 1844 (anul producerii 2007);
 6.  Semiremorcă SCHMITZ SKO (anul producerii 2007);
 7.  Autocamion MERCEDES 1840 (anul producerii 2000;

      din numele Vintrans Grup SRL.

 

Mun. Chişinău

 

 1.  

Mijloace de transport

UTA Găgăuzia, sat.Gaiadar, str.Puşkin, nr.32b

 

 1.  

Nr. d/o

Marca, modelul autocarului

Nr. de înregistr.

Seria / Numărul Certificatului de înmatriculare

Nr. motorului

 1.  

SOR C 10.5

C KC 049

02MTH 394631 din 06.05.2005

C10500177739

 1.  

SOR C 10.5

C KC 054

02MTH 394632 din 06.05.2005

 

C10500177729

 1.  

SOR C 10.5

C KC 063

02MTH 394675 din 10.05.2005

C10500177735

 1.  

SOR C 10.5

C KC 162

02MTH 394633 din 06.05.2005

C10500178104

 1.  

SOR C 10.5

C KC 163

02MTH 394635 din 06.05.2005

C10500176954

 1.  

SOR C 10.5

C KC 164

02MTH 394636 din 06.05.2005

C10500177719

 1.  

SOR C 10.5

C KC 165

02MTH 394638 din 06.05.2005

C10500157632

 1.  

SOR C 10.5

C KC 166

02MTH 394639 din 06.05.2005

C10500176957

 1.  

SOR C 10.5

C KC 167

02MTH 394640 din 06.05.2005

C1050017773

 1.  

SOR C 10.5

C KC 168

02MTH 394662 din 07.05.2005

C10500177722

 1.  

SOR C 10.5

CKC 169

02MTH 394665 din 07.05.2005

C10500176959

 1.  

SOR C 10.5

CKC 170

02MTH 394666 din 07.05.2005

C10500176955

 1.  

SOR C 10.5

C KB 248

02MTH 394353 din 29.04.2005

C10500177753

 1.  

SOR C 10.5

C KB 283

02MTH 394349 din 29.04.2005

C10500178103

 1.  

SOR C 10.5

C KB 284

02MTH 394357 din 29.04.2005

C10500178102

 1.  

SOR C 10.5

C KB 285

02MTH 394353 din 29.04.2005

C10500176951

 1.  

SOR C 10.5

C KB 286

02MTH 394354 din 29.04.2005

C10500176948

18

SOR C 10.5

C KB 287

02MTH 394355 din 29.04.2005

C10500177723

19

SOR C 10.5

C KB 288

02MTH 394358 din 29.04.2005

C10500177745

20

SOR C 10.5

C KB 289

02MTH 394357 din 29.04.2005

C10500177720

21

SOR C 10.5

C KB 290

02MTH 394358 din 29.04.2005

C10500176956

22

SOR C 10.5

C KB 291

02MTH 394359 din 29.04.2005

C10500177747

         
         

Din numele Servicii Transport Auto S.A.

 

mun.Chişinău

 

MIJLOACE FIXE

 

1

Utilaje de producere (prelucrarea legumelor şi fructelor)-

linie de turnat şi ambalat a uleiului de floarea soarelui, transformator; cisterne de metal de 15 t, 4 t; celule tensiune înaltă şi joasă; cazan cu vapori E-10-09T, reactor МЗС-316, din numele SRL Va-Ban-Est

r-ul Soroca, or. Soroca, str. Cosăuţului, nr. 37

 

2

Utilaje agricole -

Agregat de sudat ADD an. prod. 1999; maşina de aruncat seminţe an. prod 1999; curăţitorul Petcus an. prod 1997; stropitoare OH-630 an. prod 2000; 2 semănătoare C 3T-3,6 1196-1998; 2 Pluguri 3-30 an. prod 2000; curăţitor OBC-25 an. prod 1999; distribuitor de apă BR-3 an. prod 1995; cultivator an. prod 1998; stropitoare SLV 2000 an. prod 1996; semănătoare Multicorn an. prod 1997, din numele lui  Valentin Prisăcari

r-ul Briceni, sat. Beleavenet

 

3

Utilaje agricole -

aparat de stropit ARBUS2000 si aparat de stropit SLV 1500, din numele CAP Maiac-Agro

UTA Gagauzia, sat. Chirsova, str. Gagarin 38b

 

4

Utilaj pentru brutărie -

Cuptor de brutărie cu mai multe niveluri LIDER 180 an. prod. 2005, producător Turcia; Banda 17*937, 17*1060, 17*700, 17*675, 17*2250, LM 300 S la maşina pentru amestecare aluatului, LM 3000 S la maşina pentru amestecare aluatului plat, LM 3000 S la maşina pentru amestecarea aluatului închinat, maşina de aluat pentru formarea pâinii franceze, din numele SRL Mavicom Nord

r-ul Edinet, sat. Hlinaia

 

5

Fântâna arteziană, din numele SRL Spilcuţa Agro

r-nul Hîncesti, sat. Stolniceni

 

6

Utilaj pentru cazangerie, din numele SRL Spilcuţa Agro

r-nul Hîncesti, sat. Stolniceni

 

7

Utilaj de producere pentru prelucrarea legumelor, din numele SRL Spilcuţa Agro

r-nul Hîncesti, sat. Stolniceni

 

8

Utilaje prelucrarea lemnului-

 Pilorama CLP-6,5; ascuţitoare pentru pili; maşina pentru tăierea lemnului; frigider maşina; cogelatoare, rafturi din metaloplast, din numele SRL Autolex-Con SC

r-ul Edineţ, sat. Tîrnova

 

9

Utilaje de producere pentru prelucrarea legumelor, din numele SA Mingir Agro

 r-ul Hînceşti, sat. Mingir

 

10

Strunguri pentru prelucrarea metalului:

 

Nr.

Denumirea

Anul prod.

Cantitate, unităţi

1

Strung de şlefuit plan (676)

(Универсально-фрезерный станок мод.676)

1983

1

2

Strung de frezat (2532)

 (Радиально-сверильный станок мод.2532)

1982

1

3

Strung de filetat (16k20)

(Токарно-винторезный станок мод.16К20)

1983

1

4

Strung de filetat (16k20)

(Токарно-винторезный станок мод.16К20)

1981

1

5

Strung de găurit (7a420)

(Долбежный станок мод.7А420)

1980

1

6

Strung de frezat vertical (6p10)

 (Вертикально-фрезерный станок мод.6р10)

1990

1

7

Strung de geluit longitudinal (7210)

 (Продольно-строгальный станок мод.7210)

1983

1

8

Strung de frezat roţi dinţate (5k32a) (Зубофрезерный станок мод.5к32А)

1984

1

9

Strung de geluit roţi dinţate (5306k) (Зубострогальный станок мод.5306К)

1984

1

10

Strung pentru şlefuire plană (3b722) (Плоскошлифовальный станок мод.3Б722)

1987

1

11

Strung pentru şlefuire rotundă (3a423) (Круглошлифовальный станок мод.3А423)

1985

1

12

Strung de filetat (1m63)

(Токарно-винторезный станок мод.1М63)

1982

1

13

Strung pentru alezare-coordinată (2a450) (Координатно-расточной станок 2А450)

1980

1

14

Strung de şlefuit fără centrare (3M182) (Бесцентрошлифовальный станок мод.3М182)

1988

1

15

Strung de frezat (2532)

(Радиально-сверильный станок 2532)

1981

1

16

Strung de frezat vertical (6P12) (Вертикально-фрезерный станок мод.6Р12)

1985

1

 

 

 

         

 

mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Zelinski, nr. 11

 

11

Mașina automat de ambalare, din numele GT Olaru Fiodor

r-ul Călărași, sat. Șipoteni

 

12

Utilajul morii de grîu și utilajul morii de porumb, din numele ÎI Petcov Gheorghe

r-ul Cimișlia, com. Javgur, sat. Maximeni

 

13

2 aparate de aer condiționat 12000BTU Samsung Aer din numele SRL Oferta Plus

r-ul Edineț, or. Cupcini, str. Independenței, nr. 4

 

14

Complex de prelucrare a cerealelor 3AB-40 cu 2 autoîncărcătoare, din numele d-lui Ciolac Tudor, d-na Ciolac Liudmila și d-nul Ciolac Gavril

UTA Gagauzia, sat. Chirsova, str. Cotovschi, nr. 301a

 

15

Unelte și inventar de producere (33 de poziții), din numele ÎS Moldresurse

Mun. Chișinău, str. V. Bîcului, nr. 5/1

 

16

Căile ferate de acces cu lungimea 3,187.00 m2, din numele ÎS Moldresurse

x

 

17

Căile ferate de acces cu lungimea 1,738.00 m și 5,702.00 m2, din numele ÎS Moldresurse

x

 

18

Utilajul fabricii de vin și a laboratorului, din numele SRL Continentul Vinului

UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga

 

20

Utilaje agricole:

 • Grape cu colț BZSS-1 – 16 un;
 • Stropitoare SRP(STR)-12,1500 – 1 un;
 • Grape cu colț (mici) – 4 un;
 • Cultivator – combinator universal CCU-5.4 – 1 un;
 • Cultivator CPS-4 – 1 un. (descompletat);
 • Plug ПЛН 3x30 - 1 un;
 • Plug ПЛН 3x35 (descompletate)– 2 un, din numele SRL Crear Seed

r-ul Edineț

 

21

Utilaj de prelucrare a lemnului- 6 unit, din numele SRL Toc Agro

or. Criuleni

 

BIJUTERII DIN METALE PREŢIOASE

 

 1.  

Lanţ de aur cu greutatea netă de 8.61 grame, proba 585

mun.Chişinău, str.Columna 104/1

 

 1.  

Lanţ de aur cu greutatea netă de 10.81 grame, proba 375

mun.Chişinău, str.Columna 104/1

 

 1.  

Brăţară din aur cu greutatea netă de 5.71 grame, proba 375

mun.Chişinău, str.Columna 104/1

 

 1.  

Brăţară din aur cu greutatea netă de 2.78 grame, proba 375

mun.Chişinău, str.Columna 104/1

 

 

  

 

 

Toate bunurile se comercializează la preţurile de piaţă.

Informaţie suplimentară le puteţi primi pe tel: ( (022) 218-215, 218-214.