Servicii de incasare

 

 Banca de Economii S.A. Vă propune următoarele servicii de încasare:

  • transportarea numerarului în valută naţională şi străină, hîrtii de valoare, alte valori;
  • transportarea şi însoţirea casierilor agenţilor economici a băncii, prin intermediul brigăzilor de încasare dotate cu echipament special, armament, automobile speciale, mijloace de legătură.

         Prestarea serviciilor de încasare sau însoţire a casierilor agenţilor economici este petrecută în baza Contractului de prestare a serviciilor – document juridic bilateral, care stabileşte responsabilitatea şi obligaţiunile părţilor implicate în încasare, procedura tehnologică de petrecere a încasării, tarifile(comisionul), condiţiile speciale, etc. pentru fiecare agent economic în parte. 

        Banca de Economii S.A. are posibilitatea prestării serviciilor de încasare sau însoţire a casierilor agenţilor economici pe întreg teritoriu a Republicii Moldova.

        Încasarea se petrece cu automobile de încasare – unităţi de transport speciale, care corespund cerinţelor tehnice, aprobate de către Direcţia Poliţiei Rutiere a MAI al RM.