Servicii pe piaţa valorilor mobiliare

Piaţa de capital oferă modalităţi de investire, ce reprezintă o alternativă la constituirea depozitelor bancare. Activitatea desfăşurată de bancă pe piaţa valorilor mobiliare diversifică spectrul de servicii specifice sistemului bancar.

Piaţa valorilor mobiliare corporative

Banca de Economii S.A., în calitate de participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare a Moldovei, desfăşoară activitatea de brokeraj şi dealer în baza licenţelor eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Ghidul Acţionarului

Servicii de brokeraj sunt prestate atât persoanelor fizice cât şi juridice. La cererea clienţilor, Banca de Economii S.A. înregistrează tranzacţii cu valori mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei, încheie contracte de servicii de brokeraj de lungă durată, acumulează pachetele de acţiuni ale societăţilor atractive pentru clienţi. Serviciile de brokeraj sunt prestate contra unui comision conform tarifelor Băncii 

Activitatea de dealer este desfăşurată cu scopul menţinerii profitabilităţii investiţiilor la un nivel superior costului mijloacelor atrase de bancă, participării directe a băncii în procesele de reorganizare şi restructurare a companiilor, dirijării eficiente a resurselor băncii. Banca efectuează atât investiţii de portofoliu în întreprinderile considerate strategice, cât şi investiţii comerciale de scurtă durată cu scopul obţinerii profitului. Banca participă la tranzacţionarea valorilor mobiliare atât pe piaţa bursieră, cât şi pe piaţa extrabursieră, selectînd emitenţii care prezintă interes comercial şi strategic.

Regulamentul privind activitatea de broker dealer

Piaţa valorilor mobiliare de stat

Banca de Economii S.A. este dealer primar la piaţa hârtiilor de valoare de stat. Banca corespunde Criteriilor de selectare a băncilor şi de evaluare a activităţii lor pe piaţa hârtiilor de valoare de stat dematerializate şi desfăşoară activitate de creator al pieţei. Banca participă la licităţiile organizate de BNM în numele şi din contul propriu, precum şi în numele propriu din contul mijloacelor clienţilor la însărcinarea acestora.

 

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

 Operaţiuni de procurare a hârtiilor de valoare de stat (HVS) în numele investitorilor la licitaţiile primare

 În baza contractelor încheiate cu clienţii (persoane juridice şi fizice), banca receptionează în toate filialele cereri de participare la licitaţii. Clienţii care doresc să procure HVS prin intermediul băncii sunt deserviţi operativ şi cu aplicarea unor comisioane rezonabile, cu posibilitatea reducerii ulterioare a acestora în cazul reinvestirii mijloacelor în HVS. Toate decontările efectuate de către banca cu clienţii la procurarea şi scadenţa HVS se efectuează în regim on-line.

Operaţiunile de vânzare-cumpărare a HVS pe piaţa secundară

 La dispoziţia clienţilor săi banca efectuează operaţiuni pe piaţa secundara a HVS din numele şi contul lor la termene şi rate convenite.

Operaţiunile REPO cu HVS

 Efectuarea de către bancă a operaţiunilor REPO cu HVS oferă clienţilor posibilitatea de a primi resurse financiare în decursul unei zile, în cazurile când acestia nu doresc să vândă HVS pe care le deţin sau când ratele la HVS pe piaţă nu sunt favorabile. În baza contractelor REPO încheiate cu banca, clienţii pot vinde băncii HVS obţinând mijloacele băneşti necesare, angajându-se să le răscumpere peste un anumit timp la un preţ stabilit în contract. 

Noţiuni de bază în activitatea pe piaţa valorilor mobiliare