Informaţii utile

1. Cum şi unde puteţi să primiţi un card Banca de Economii S.A.?

Pentru a deschide un cont de card şi de a primi un card bancar Vă puteţi adresa la orice filială sau agenţie Banca de Economii S.A., unde veţi face cunoştiinţă cu:
  • Regulile de utilizare a cardurilor bancare
  • Tarifele pentru deservirea cardurilor

Completarea Cererii privind deschiderea contului de card şi eliberarea cardului bancar şi a Chestionarului pentru client – persoană fizică, se efectuează în subdiviziunile Băncii de Economii S.A. Cererea se completează în prezenţa clientului de către operator în soft. Chestionarul pentru client – persoană fizică  se completează obligatoriu de către client cu ajutorul operatorului.

Termenul de eliberare a cardului – 3-5 zile lucrătoare

Perioada de valabilitate a cardului:

  • Carduri emise în cadrul proiectelor salariale şi sociale – 3 ani
  • Carduri emise pentru personae fizice la condiţii standard – 2 ani

Carduri de tip Standard/Classic/Gold/Business – 2 ani

2. Documentele necesare pentru deschiderea contului de card
  • actul de identitate

3. Dobînda calculată pentru mijloacele deţinute în cont

La soldul mijloacelor deţinute în conturi de card persoanelor fizice se calculează dobînda în conformitate cu Tarifele privind deservirea cardurilor bancare emise de Banca de Economii S.A. pentru persoane fizice în vigoare, după formula:  Dobânda pentru o zi = Soldul mijloacelor în contul de card x  dobânda anuală/365. Achitarea dobânzii are loc lunar la contul de  card.

4. Măsurile de securitate la utilizarea cardului si PIN - codului
5. Ce să faceţi în cazul pierderii sau furtului cardului.
Dacă cardul a fost pierdut sau furat, a avut loc compromiterea PIN – codului sau altor date ce ţin de card, este necesar în cel mai scurt timp posibil să informaţi Banca despre acest fapt apelând la următorul număr de telefon: (+373 22) 210202, 210303 (serviciul lucrează în regim 24/24). Blocarea cardului prin intermediul telefonului necesită confirmare scrisă, în timp de 48 ore după înştiinţare prin telefon, la orice reprezentanţă sau filială a Băncii.     
 
                                             Transferuri în dolari SUA
BENEFICIARY:
 ACCT:  COD IBAN______________________  /  NAME ________________________________________          
BENEFICIARY BANK:                      
                      BANCA DE ECONOMII S.A., MOLDOVA
                      SWIFT: BECOMD2X
INTERMEDIARY BANK:
                                                     BANK OF NEW YORK, NEW WORK, NY, USA
                                                     SWIFT: IRVT US 3N
...........................................................................................................................................................................................
                                             Transferuri în Euro
BENEFICIARY: 
ACCT: COD IBAN ______________________________ / NAME ____________________________________                  
BENEFICIARY BANK:                 BANCA DE ECONOMII S.A., MOLDOVA
                                                        WIFT CODE: BECOMD2X
INTERMEDIARY BANK:              COMMERZBANK AG
                                                        FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
                                                        SWIFT CODE: COBA DE FF
...........................................................................................................................................................................................
                                                  Transferuri în MDL
S.A. BANCA DE ECONOMII

FILIALA nr. 1 CHIŞINĂU

COD FISCAL:                                1003600002549

COD BĂNCII:                                 BECOMD2X609

C/BENEFICIARULUI:                    279720149810805  - plătitor –Rezident

C/BENEFICIARULUI:                    279730149810806 - plătitor –Nerezident

DESTINAŢIA PLĂŢII:                   NUMELE, PRENUMELE, NR CARDULUI,  (SALARII, PENSII, BURSE, ALIMENTĂRI)

...........................................................................................................................................................................................
 

                          Transferuri în MDL

 

S.A. BANCA DE ECONOMII

FILIALA nr. 50 CHIŞINĂU

COD FISCAL:                                1003600002549

COD BĂNCII:                                 BECOMD2X650

C/BENEFICIARULUI:                    279705049810805  - plătitor –Rezident

C/BENEFICIARULUI:                    279705049810806 - plătitor –Nerezident

DESTINAŢIA PLĂŢII:                   NUMELE, PRENUMELE, NR CARDULUI,  (SALARII, PENSII, BURSE, ALIMENTĂRI)