Deservirea conturilor în lei moldoveneşti

Persoanele juridice au posibilitatea de a deschide urmatoarele tipuri de conturi în lei:

 • Cont curent - cont bancar deschis de banca în care se înregistreaza în ordine cronologica, în debit sau în credit, toate  operatiunile care intervin în cadrul tranzactiilor efectuate de titularul de cont.
 • Cont de depozit la vedere - cont bancar în care sunt depuse mijloace băneşti fără dobândă cu scopul consumului sau economisirii, fără fixarea termenului de păstrare.
 • Cont de împrumut - cont bancar deschis pentru înregistrarea creditelor acordate persoanelor juridice.
 • Cont provizoriu - cont bancar deschis cu un caracter provizoriu şi destinat acumulării mijloacelor băneşti pentru formarea (majorarea) capitalului.
 • Cont de depozit la termen - cont bancar în care sunt depuse mijloace băneşti cu dobânda, pentru o perioadă fixată de timp.

Avantajul deservirii conturilor în lei moldoveneşti propuse de Banca de Economii S.A.:

 1. Rapiditatea deservirii:
  • În executarea plăţilor;
  • În executarea cerinţelor clientului;
  • În soluţionarea tuturor problemelor Clientului.
 2. Siguranţă:
  • Transferurilor bancare în lei.