Recuperarea activelor băncii în proces de lichidare (Tabel 6)