Credite acordate din resursele Băncii

Agenții economici pot obține comod și simplu un credit de la Banca de Economii S.A. pentru finanțarea atât a activității curente cât și pe un termen mediu și lung.

Valoarea creditului se stabilește în dependență de necesitatea și situația financiară a companiei.

Creditul solicitat poate fi acordat pentru:

  • Completarea mijloacelor circulante și achitarea cheltuielilor curente - pe un termen de până la 24 luni calendaristice;
  • Pentru efectuarea investițiilor (pentru achiziţionarea de echipamente, procurarea si/sau construcția (reconstrucția) încăperilor destinate desfășurării activității) – pe un termen de până la 36 luni calendaristice;
  • În scop mixt  (completarea mijloacelor circulante, efectuarea investițiilor și achitarea cheltuielilor curente).

După necesitate, creditele pot fi acordate în MDL, USD sau EUR, în mod integral, în tranșe sau sub formă de linie de credit (în cazul creditelor acordate pentru completarea mijloacelor circulante).

În scopul asigurării rambursării creditelor, se acceptă în calitate de gaj bunuri materiale proprii sau ale Debitorului sau ale persoanelor terțe, lipsite de grevări și alte restricții, după cum urmează: bunuri imobile, utilaje, mijloace de transport (nu mai vechi de 7 ani), mijloace bănești plasate în conturi de depozit la Banca de Economii SA, mijloace circulante.