Stimaţi Acţionari!

La data de 08 iunie 2012 a avut loc Adunarea  generală extraordinară a acţionarilor Băncii de Economii S.A. În cadrul acesteia a fost aprobat raportul Consiliului Băncii cu privire la activitatea sa şi funcţionarea societăţii, au fost încetate  împuternicirile membrilor Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii, a fost aleasă noua componenţă a Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii.