Stimaţi acţionari ai Băncii de Economii S.A.!

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoştinţă că la data de 08 iunie 2012, în incinta Federaţiei Generale a Sindicatelor de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, a avut loc  Adunarea  generală extraordinară a acţionarilor Băncii de Economii S.A., la care au participat acţionarii şi reprezentanţii acestora ce deţin 96,16% din numărul acţiunilor cu drept de vot.

Rezultatele votării:

Chestiunea 1:

Prezentarea de către Consiliul Băncii a raportului cu privire la activitatea sa şi funcţionarea societăţii;

S-a propus pentru aprobare proiectul de hotărâre:

  1. A aproba darea de seamă a Consiliului Băncii cu privire la activitatea sa şi funcţionarea societăţii.

S-a votat: pentru – 100.00%; împotrivă – 00.00%.

Chestiunea 2:

Cu privire la încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului şi a rezervei Consiliului Băncii;

S-a propus pentru aprobare proiectul de hotărâre:

2.1.  A înceta împuternicirile membrilor Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii, aleşi până la data de 08 iunie 2012.

S-a votat: pentru – 100.00%; împotrivă – 00.00%.

Chestiunea 3:

Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Consiliului şi a rezervei Consiliului Băncii.

La alegerea membrilor Consiliului Băncii de Economii S.A. au participat 29 de acţionari sau reprezentanţii acestora, deţinători ai 22,503,925 acţiuni ordinare ceea ce reprezintă 99.98% din numărul acţiunilor deţinute de acţionarii înregistraţi la Adunare.

Conform rezultatului votării cumulative în Consiliului băncii au fost aleşi:

 

  1. BERLINSKI VICTOR
  1. BODIU VICTOR
  1. MĂMĂLIGĂ VEACESLAV
  1. MATVEEVA ELENA
  1. NISTOR GALINA
 

La alegerea membrilor rezervei Consiliului Băncii de Economii S.A. au participat 29 de acţionari sau reprezentanţii acestora, deţinători ai 22,504,009 acţiuni ordinare ceea ce reprezintă 99.98% din numărul acţiunilor deţinute de acţionarii înregistraţi la Adunare. Un buletin de vot a fost calificat ca nevalabil.

Conform rezultatului votării cumulative în rezerva Consiliului băncii au fost aleşi:

 

  1. VORONIN ANGELA
  1. COJOCAR VASILE

 

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 22-99-13.