Alegerea Preşedintelui Consiliului Băncii de Economii S.A.

Pe data de 28 iunie 2012 în cadrul şedinţei Consiliului Băncii de Economii S.A prin vot unanim în calitate de Preşedinte al Consiliului a fost ales Victor Bodiu, Secretar General  al Guvernului Republicii Moldova.

În conformitate cu Legea privind societăţile pe acţiuni şi Statutul Băncii de Economii S.A.  – Consiliul Băncii este organul de conducere, care reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale ale acţionarilor şi în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi supraveghează activitatea Băncii.

Funcţia de Preşedinte al Băncii şi conducerea activităţii curente ale băncii in continuare este efectuată de dl. Grigore Gacikevici.