Banca de Economii S.A. lansează depozitul "Social"

Banca de Economii SA Vă aduce la cunoștință, că începînd cu data de 02 iulie 20112 se lansează un nou depozit la vedere - ”Social”. Acesta destinat în exclusivitate pentru acumularea pensiei sociale și militare.

Condțiile depozitului:

  • termenul de păstrare al depozitului – nelimitat;
  • vărsămîntul iniţial – 1 leu;
  • vărsăminte suplimentare – în mărime nelimitată și exclusiv la înscrierea în cont a sumei pensei transferate de organele care stabilesc pensia;
  • retrageri din cont – în mărime nelimitată, cu condiția menținerii soldului minim în cont de 1.00 leu;

Rata dobînzii la depozitul ”Social” este flotantă, la momentul plasării depozitului fiind în mărime de 0.5% anual.