Stimaţi Clienţi!

 

Banca de Economii SA aduce la cunoştinţă, că începînd cu 01 august 2012, se efectuează plata sumelor indexate următoarelor categorii de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii SA, care au depus cererile de indexare pînă la 01 iunie 2012:

- deponenților născuți pînă în anul 1991 inclusiv pentru plata sumei indexate aferente primei etape;

- deponenților născuți pînă în anul 1921 inclusiv pentru plata sumei indexate aferente etapei a doua.

Pentru a beneficia de indexare, deponenții nominalizați pot să se adreseze în orice subdiviziune a Băncii de Economii SA.