Stimaţi acţionari ai Băncii de Economii S.A.!

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoştinţă că la data de 01 martie 2013, în incinta sălii de conferinţe a Federaţiei Generale a Sindicatelor de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, a avut loc  Adunarea  Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii de Economii S.A., la care au participat acţionarii şi reprezentanţii acestora ce deţin 84.17% din numărul total de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Chestiunea nr.1:

Cu privire la examinarea cererii de demisie din funcţia de membru al Consiliului Băncii a 2 membri;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

  1.  A lua act de demisia din funcţia de membru a Consiliului Băncii a Dlui Victor BERLINSKI şi a Dnei Galina NISTOR.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

Chestiunea nr.2:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Băncii şi rezervei;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

2.1. A înceta înainte de termen împuternicirile Consiliului Băncii şi rezervei.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

Chestiunea nr.3:

Cu privire la alegerea unui nou Consiliu al Băncii şi rezervei;

Conform rezultatului votării cumulative în Consiliului Băncii au fost aleşi: 

  1. MĂMĂLIGĂ VEACESLAV
  2. BODIU VICTOR
  3. MATVEEVA ELENA
  4. BESARAB SVITLANA
  5. COVACI MARIANA

Conform rezultatului votării cumulative în rezerva Consiliului Băncii au fost aleşi:

  1. VORONIN ANGELA
  2. GAYDAYCHUK YANA

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 022 22 99 13.

Relaţii la telefon: 022 218 026