Operaţiuni de convertare

Banca de Economii S.A. oferă persoanelor juridice posibilitatea de a efectua operaţiunile de vînzare – cumpărare la vedere şi la termen a monedei naţionale şi a valutei străine la oricare din filialele şi agenţiile plasate în diferite localităţi ale ţării. 

Banca de Economii S.A. cumpără şi vinde principalele valute convertibile contra lei şi de asemenea efectuează tranzacţii "cross" (între valute convertibile). Tranzacţiile valutare pot fi efectuate cu decontare în aceeaşi zi ("today"), ziua următoare ("tomorrow"), la vedere ("spot") şi la termen ("forward").