Operaţiuni de convertire a valutei străine

Banca de Economii S.A. oferă persoanelor juridice posibilitatea de a efectua operaţiunile de vânzare – cumpărare a monedei naţionale şi a valutei străine la oricare din filialele  băncii. 

Banca de Economii S.A. cumpără şi vinde dolari SUA, euro, ruble ruse, franci elvețieni, lire sterline, coroane suedeze, hrivne ucrainene - contra lei şi de asemenea efectuează tranzacţii "cross" (valuta contra valuta). Tranzacţiile valutare pot fi efectuate cu decontare în aceeaşi zi ("today"), ziua următoare ("tomorrow"), la vedere ("spot") şi la termen ("forward").

  • Curs la vedere (SPOT), definit ca fiind cursul zilei în care se încheie tranzacția de vânzare-cumpărare de valută, curs la care se lichidează tranzacția, în aceeași zi sau cel mai târziu după 48 de ore, când se procedează la predarea-primirea sumelor cuvenite. Termenul cu înțeles contrar este cel de curs la termen (FORWARD).
  • Curs la termen (FORWARD), definit ca fiind cursul pentru tranzacțiile de valută care prevăd livrarea valutei și primirea contravalorii ei pe bază de negociere pentru o operație la termen. Se stabilește în ziua încheierii tranzacției ca un preț preconizat a se realiza. Fiind un preț trecut în contract, el se respectă indiferent de nivelul cursului zilei de lichidare.

Convertirea valutei din numele clienţilor băncii se efectuează în baza cererii de vânzare/cumpărare a valutei străine, care va conţine date despre:

  • solicitantul tranzacţiei (date client),
  • utilizarea valutei străine cumpărate (referinţă la contract/invoice alte documente),
  • valuta cumpărată,
  • valuta vândută.

Cererea urmează a fi semnată de către client conform specimenelor de semnături prezentate în bancă şi să conţină amprenta ştampilei.

Convertirea mijloacelor băneşti se efectuează la cursul stabilit de Bancă, fără perceperea comisioanelor sau conform contractului încheiat între părți.