Arhiva tenderelor 2014

 

 

 

Număr:

45

Expiră:

27.11.2014

Denumire:

Concurs-tender privind confecționarea și achiziționarea articolelor sub formă de complet de uniformă specială pentru salariații serviciilor încasare.

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind confecționarea și achiziționarea articolelor sub formă de complet de uniformă specială pentru salariații serviciilor încasare.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 27 noiembrie  2014, ora 15:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

Anexe: Invitație

Caiet de sarcini

 

 

Număr:

44

Expiră:

27.10.2014

Denumire:

Concurs-tender privind tiparul materialelor promoționale de birou (calendare 2015).

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind privind tiparul materialelor promoționale de birou (calendare 2015).

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 27 octombrie  2014, ora 12:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

022/218-220, e-mail: svetlana.crijanovskaia@bem.md

Anexe: Caietul de sarcini

 

 

Număr:

43

Expiră:

23.10.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziționarea serviciului pentru plasarea publicității Băncii de Economii Outdoor (Billboard-uri) în mun. Chișinău pe o perioadă determinată

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind achiziționarea serviciului pentru plasarea publicității Băncii de Economii Outdoor (Billboard-uri) în mun. Chișinău pe o perioadă determinată.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 23 octombrie  2014, ora 12:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

022/218-220, e-mail: svetlana.crijanovskaia@bem.md

Anexe: Caietul de sarcini

 

 

Număr:

42

Expiră:

27.10.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziţionarea anvelopelor de iarnă pentru mijloacele de transport auto de model Chevrolet Captiva a Băncii de Economii S.A.

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind achiziţionarea anvelopelor de iarnă pentru mijloacele de transport auto de model Chevrolet Captiva a Băncii de Economii S.A.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 27 octombrie  2014, ora 15:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

Anexe: Caietul de sarcini

 

 

Număr:

41

Expiră:

15.10.2014

Denumire:

Concurs-tender privind selectarea companiei care va oferi servicii de ”Asigurare a angajaților Băncii de Economii S.A. contra accidentelor de muncă pentru o perioadă de 12 luni calendaristice”.

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind selectarea companiei care va oferi servicii de ”Asigurare a angajaților Băncii de Economii S.A. contra accidentelor de muncă pentru o perioadă de 12 luni calendaristice”.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 15 octombrie  2014, ora 15:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

Anexe: Caietul de sarcini

 

 

Număr:

40

Expiră:

10.10.2014

Denumire:

Concurs-tender privind selectarea companiei ce va presta servicii de achiziţionare a articolelor branduite sub formă de cămăși pentru femei şi bărbaţi.

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind selectarea companiei ce va presta servicii de achiziţionare a articolelor branduite sub formă de cămăși pentru femei şi bărbaţi.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 10 octombrie  2014, ora 15:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022 218 – 220, e-mail : svetlana.crijanovskaia@bem.md sau 

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

Anexe: Caietul de sarcini

 

Număr:

40

Expiră:

09.10.2014

Denumire:

Concurs-tender privind privind achiziția scaunelor

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind achiziția scaunelor.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 09 octombrie  2014, ora 15:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022 218 – 220, e-mail : svetlana.crijanovskaia@bem.md sau 

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

Anexe: Caietul de sarcini;

 

Număr:

39

Expiră:

30.09.2014

Denumire:

Concurs-tender privind selectarea companiei care va oferi servicii de ”Asigurare facultativă a bunurilor pentru o perioadă de 12 luni calendaristice”.

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind selectarea companiei care va oferi servicii de ”Asigurare facultativă a bunurilor pentru o perioadă de 12 luni calendaristice”.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 30 septembrie  2014, ora 15:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

Anexe: Caietul de sarcini;

 

 

Număr:

37

Expiră:

18.09.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziţionarea echipamentului de rețea.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţionarea echipamentului de rețea.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Mihai Butnaru, e-mail: mihai.butnaru@bem.md; tel/fax: (022) 218-111;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

18 septembrie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

Număr:

38

Expiră:

23.09.2014

Denumire:

Concurs-tender privind selectarea companiei ce va executa lucrările de panotaj extern şi intern pentru Banca de Economii S.A.

Descriere:

Invitaţie la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economii S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind selectarea companiei ce va executa lucrările de panotaj extern şi intern pentru Banca de Economii S.A.

Selectarea câştigătorului se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta:  Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până la expirarea termenului limită de prezentare. 

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 23 septembrie  2014, ora 12:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera Băncii de Economii, etajul 2, către Comisia de tender.

 Informaţii de contact:

tel.: 022 218 – 221, e-mail : roman.cojuhari@bem.md sau 

tel.: 022/ 218-047, e-mail:gheorghe.stratan@bem.md,

Anexe: Caietul de sarcini;

 

Număr:

37

Expiră:

18.09.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziţionarea echipamentului de rețea.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţionarea echipamentului de rețea.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Mihai Butnaru, e-mail: mihai.butnaru@bem.md; tel/fax: (022) 218-111;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

18 septembrie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

Număr:

36

Expiră:

15.09.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a cazanelor termice

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a cazanelor termice.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

15 septembrie, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

35

Expiră:

12.09.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziţionarea articolelor branduite sub formă de umbrele, chipiuri, tricouri polo; precum și a rechizitelor de birou sub formă de agende, pixuri, pungi din hârtie şi polietilenă.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţionarea articolelor branduite sub formă de umbrele, chipiuri, tricouri polo; precum și a rechizitelor de birou sub formă de agende, pixuri, pungi din hârtie şi polietilenă.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

Roman Cojuhari, e-mail: roman.cojuhari@bem.md; tel/fax: (022) 218-221;

 

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

12 septembrie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

34

Expiră:

12.09.2014

Denumire:

Concurs-tender privind companiei de audit independente care va efectua serviciile  de consultanţă aferent procesul de restructurare a rețelei de filiale cu scopul îmbunătățirii eficientei activității băncii si creșterii calității deservirii clienților băncii.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunță despre inițierea Concursului-tender privind selectarea companiei de audit independente care va efectua serviciile  de consultanţă aferent procesul de restructurare a rețelei de filiale cu scopul îmbunătățirii eficientei activității băncii si creșterii calității deservirii clienților băncii.

Sunt invitate companiile de audit independente ce pot satisface cerinţelor băncii. Pentru participare este necesar de a prezenta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera, cererea de participare cu indicarea rechizitelor. Termenul limită de prezentare a ofertei: „12” septembrie 2014, ora 15:00.

Informații suplimentare pot fi primite la numărul de telefon: 022 218 016.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

33

Expiră:

29.08.2014

Denumire:

Concurs-tender privind deservirea tehnică a aparatelor de aer condiționat.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind deservirea tehnică a aparatelor de aer condiționat.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

29 august 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

32

Expiră:

29.08.2014

Denumire:

Concurs-tender privind prestarea serviciilor de promovare a imaginii Băncii de Economii S.A. pe o perioadă determinată.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind privind prestarea serviciilor de promovare a imaginii Băncii de Economii S.A. pe o perioadă determinată.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Roman Cojuhari, e-mail: roman.cojuhari@bem.md; tel/fax: (022) 218-221.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

29 august 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

Număr:

31

Expiră:

08.08.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziționarea și instalarea sistemului  de  supraveghere video și monitorizarea punctelor de schimb valutar.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziționarea și instalarea sistemului  de  supraveghere video și monitorizare la punctele sale de schimb valutar amplasate pe teritoriul republicii (195 puncte de schimb valutar 235 ghișee) cu serverul central, sistemului  central de stocare a datelor, 2 IP camere  de supraveghere video la fiecare ghișeu,  sisteme de stocare a datelor de supraveghere video locale (NVR), echipamente de rețea p/u sistema de video supraveghere.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Dmitrii Piscenco, e-mail: dumitru.piscenco@bem.md; tel/fax: (022) 218-048.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

08 august 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

Număr:

30

Expiră:

08.08.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia calculatoarelor portative, imprimantelor matriciale de viteză sporită, echipamentului pentru camera de servere.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţia calculatoarelor portative,  imprimantelor matriciale de viteză sporită, echipamentului pentru camera de servere.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Mihai Butnari, e-mail: mihai.butnaru@bem.md; tel/fax: (022) 218-111.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

08 august 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

Număr:

29

Expiră:

22.07.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia serviciului pentru plasarea publicității Băncii de Economii Outdoor (Billboard-uri).

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţia serviciului pentru plasarea publicității Băncii de Economii Outdoor (Billboard-uri).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Roman Cojuhari, e-mail: roman.cojuhari@bem.md; tel/fax: (022) 218-221.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

22 iulie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

Număr:

28

Expiră:

18.07.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind selectarea companiilor de evaluare care va efectua expertiza de stabilire a prețurilor de piață pentru bunurile propuse în gaj/gajate, care vor servi/servesc în calitate de garanție pentru rambursarea creditelor precum și cele aflate/urmează a fi preluate în posesia băncii.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind selectarea companiilor de evaluare care va efectua expertiza de stabilire a prețurilor de piață pentru bunurile propuse în gaj/gajate, care vor servi/servesc în calitate de garanție pentru rambursarea creditelor precum și cele aflate/urmează a fi preluate în posesia băncii. 

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

18 iulie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

 

 

Număr:

28

Expiră:

15.07.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziționarea lucrărilor de reparație și amenajare a edificiilor Băncii.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziționarea lucrărilor de reparație și amenajare a edificiilor Băncii.

 

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

15 iulie 2014, inclusiv, ora: 10:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

27

Expiră:

15.07.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind confectionarea și achiziţionarea articolelor branduite pentru femei  și bărbati sub formă de batiste și cravate.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind confectionarea și achiziţionarea articolelor branduite pentru femei  și bărbati sub formă de batiste și cravate.

 

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Roman Cojuhari, e-mail: roman.cojuhari@bem.md; tel/fax: (022) 218-221.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

15 iulie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

26

Expiră:

08.07.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia serviciului pentru plasarea publicității Băncii de Economii Outdoor (Billboard-uri).

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţia serviciului pentru plasarea publicității Băncii de Economii Outdoor (Billboard-uri).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Roman Cojuhari, e-mail: roman.cojuhari@bem.md; tel/fax: (022) 218-221.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

08 iulie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

Număr:

25

Expiră:

27.06.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia centrului de personalizare carduri.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţia centrului de personalizare carduri.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Ana Novorojdin, e-mail: ana.novorojdin@bem.md; tel/fax: (022) 218-120.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

27 iunie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Număr:

24

Expiră:

20.06.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia plasticului brut nepersonalizat pentru activitatea cu carduri de plată.

Descriere:

În urma solicitărilor privind modificarea termenului de prezentare a ofertelor Banca de Economii S.A. anunță prelungirea datei limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei până pe data de 20 iunie 2014.

Banca de Economii S.A. anunţă concurs-tender privind achiziţia plasticului brut nepersonalizat pentru activitatea cu carduri de plată.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Radu Railean, e-mail: radu.railean@bem.md; tel/fax: (022) 218-119;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

20 iunie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

 

Număr:

23

Expiră:

18.06.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia serverilor, sistemului de stocare a datelor, echipamentelor de rețea, stațiilor de lucru, imprimantelor matriciale, UPS-urilor și imprimantelor multifuncționale.

Descriere:

În urma modificărilor parvenite în caietul de sarcini Banca de Economii S.A. anunță prelungirea datei limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei până pe data de 18 iunie 2014.

Banca de Economii S.A. anunţă concurs-tender privind achiziţia serverilor, sistemului de stocare a datelor, echipamentelor de rețea, stațiilor de lucru, imprimantelor matriciale, UPS-urilor și imprimantelor multifuncționale.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Mihai Butnaru, e-mail: mihai.butnaru@bem.md; tel/fax: (022) 218-111.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

18 iunie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

 

Număr:

22

Expiră:

06.06.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind privind achiziționarea consumabilelor, pieselor de schimb și deservirii imprimantelor subdiviziunilor Băncii.

Descriere:

Vă informăm, că  Banca de Economii S.A. lansează tenderul, prin solicitarea ofertelor de preţuri,  privind achiziționarea consumabilelor, pieselor de schimb și deservirii imprimantelor subdiviziunilor Băncii.

Cu această ocazie, Vă invităm să participaţi la tenderul de selectare a furnizorilor, expediindu-ne oferta Dvs., cu luarea în consideraţie a următoarelor documente:

  1. Fişa de date a achiziţiei.
  2. Caietul de sarcini.

Ofertele vor fi prezentate în conformitate cu Caietul de sarcini, ţinând cont de Fişa de date a achiziţiei, într-un exemplar, în plic sigilat.

Plicul sigilat ce conţin ofertele furnizorului vor fi depuse la sediul Băncii de Economii S.A., pe adresa: str. Columna, nr. 115, mun. Chişinău, cu următoarea menţiune pe plic: Pentru Comisia de tender a Băncii de Economii S.A., Tender  nr. 09-07/16.

Ofertele (prezentate în plic) urmează a fi depuse până pe data de 06/06/2014, ora 15:00. Fiecare ofertant va prezenta doar o singură ofertă economică pentru mărfurile/serviciile solicitate.

Anexe la invitaţie:

            Anexa Nr. 1 - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

            Anexa Nr. 2 – CAIETUL DE SARCINI

            Anexa Nr. 3 – FORMULAR OFERTA TEHNICĂ-ECONOMICĂ

            Anexa Nr. 4 – FORMULARUL DECLARATIEI PRIVIND ELIGIBILITATEA

 Notă.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condiţiile licitaţiei, nu se va conforma exigenţelor prevăzute de prezenta solicitare sau/şi nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

Vă mulţumim pentru participare!

 

Număr:

21

Expiră:

10.04.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia bancomatelor și serviciilor de asistență a parcului ATM.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă concurs-tender privind achiziţia bancomatelor și serviciilor de asistență a parcului ATM.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Radu Railean, e-mail: radu.railean@bem.md; tel/fax: (022) 218-119;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

10 aprilie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Număr:

20

Expiră:

08.04.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia tehnicii operaționale.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă concurs-tender privind achiziţia tehnicii operaționale.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 08 aprilie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

 

Număr:

19

Expiră:

04.04.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia tehnicii de calul și imprimantelor.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă concurs-tender privind achiziţia tehnicii de calul și imprimantelor.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Mihail Butnari , e-mail: mihai.butnaru@bem.md; tel: (022) 218-111.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 04 aprilie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Număr:

18

Expiră:

26.03.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia anvelopelor și acumulatoarelor.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă concurs-tender privind achiziţia anvelopelor și acumulatoarelor.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Ruslan Condrea, e-mail: ruslan.condrea@mail.bem; tel: (022) 218-051.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 26 martie 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

 

Număr:

17

Expiră:

25.03.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind selectarea companiei de audit independente, care va efectua auditul situaţiilor financiare ale Băncii de Economii S.A. întocmite conform SIRF pentru anul 2014, serviciului conexe – proceduri convenite pentru verificarea corectitudinii calculului sumei totale a depozitelor garantate în Banca de Economii S.A. pentru trimestrul II-IV 2014, trimestrul I 2015 şi serviciile de revizuire limitată a rapoartelor financiare (FINREP) întocmite de Banca de Economii S.A. pentru situaţiile din 30 iunie şi  31 decembrie 2014.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind selectarea companiei de audit independente, care va efectua auditul situaţiilor financiare ale Băncii de Economii S.A. întocmite conform SIRF pentru anul 2014, serviciului conexe–proceduri convenite pentru verificarea corectitudinii calculului sumei totale a depozitelor garantate în Banca de Economii S.A. pentru trimestrul II-IV 2014, trimestrul I 2015 şi serviciile de revizuire limitată a rapoartelor financiare (FINREP) întocmite de Banca de Economii S.A. pentru situaţiile din 30 iunie şi  31 decembrie 2014.

Sunt invitate companiile de audit independente ce pot satisface cerinţelor băncii. Pentru participare este necesar de a prezenta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera, cererea de participare cu indicarea rechizitelor şi lotului. Termenul limită de prezentare a ofertei: „25” martie 2014, ora 15:00.

Informații suplimentare pot fi primite la numărul de telefon: 218-016.

Caietul de sarcini

Număr:

16

Expiră:

17.03.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind selectarea companiei de asigurări care va oferi servicii de ”Asigurare Obligatorie de Răspundere Civilă Auto pentru o perioadă de 12 luni calendaristice”.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind selectarea companiei de asigurări care va oferi servicii de ”Asigurare Obligatorie de Răspundere Civilă Auto pentru o perioadă de 12 luni calendaristice”

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „17” martie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 047.

Caietul de sarcini

Număr:

15

Expiră:

17.03.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind privind plasarea publicităţii Băncii de Economii S.A. în spaţiul online pentru o perioadă determinată de timp.

Descriere:

Invitație la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economi S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind privind plasarea publicităţii Băncii de Economii S.A. în spaţiul online pentru o perioadă determinată de timp.

Selectarea câştigătorilor se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până expirarea termenului limită de prezentare.

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 17 martie 2014, ora 12:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera, către Comisia de tender.

Informaţii de contact: Secţia Marketing tel: (022) 218-221, e-mail:roman.cojuhari@bem.md,

Caietul de sarcini

Anexa nr.1 la Caiet

 

Număr:

14

Expiră:

12.03.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind elaborarea conceptelor de promovare a serviciilor Băncii de Economii S.A. prin intermediul: materialelor promoţionale (flyere, postere, bannere), spoturilor audio şi  video.

Descriere:

Invitație la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economi S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind elaborarea conceptelor de promovare a serviciilor Băncii de Economii S.A. prin intermediul: materialelor promoţionale (flyere, postere, bannere), spoturilor audio şi  video;

Selectarea câştigătorilor se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până expirarea termenului limită de prezentare.

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 12 martie 2014, ora 16:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera, către Comisia de tender.

Informaţii de contact: Secţia Marketing tel: (022) 218-221, e-mail:roman.cojuhari@bem.md,

Caietul de sarcini

 

Denumire:  

Concurs – tender privind achiziţionarea componentelor a sistemului de supraveghere video, pentru Banca de Economii S.A.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind achiziţionarea componentelor a sistemului de supraveghere video, pentru Banca de Economii S.A.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „07” martie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 069.

Caietul de sarcini

 

Număr:

11

Expiră:

28.02.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind achiziționarea materialelor electrice pentru necesitățile Băncii de Economii S.A. pe parcursul anului 2014.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind achiziționarea materialelor electrice pentru necesitățile Băncii de Economii S.A. pe parcursul anului 2014, periodic după necesitate.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „28” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 047.

Caietul de sarcini

 

Număr:

10

Expiră:

28.02.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind  procurarea suportului tehnic a sistemelor de gestiune a bazelor de date – SGBD Oracle Enterprise Edition.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind procurarea suportului tehnic a sistemelor de gestiune a bazelor de date – SGBD Oracle Enterprise Edition.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „28” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 112.

 Caietul de sarcini

Număr:

9

Expiră:

28.02.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind  achiziţionarea serviciilor de transport date între camerele de servere.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind achiziţionarea serviciilor de transport date între camerele de servere situate în sediile de pe adresele mun. Chișinău, str. Columna, 115 și mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 23 pe perioada anului 2014.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „28” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 112.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

14

Expiră:

27.02.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind deservirea tehnicii a echipamentului operaţional a Băncii de Economii S.A pe parcursul anului 2014.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind deservirea tehnicii a echipamentului operaţional a Băncii de Economii S.A pe parcursul anului 2014.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „27” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 047.

Caietul de sarcini

Număr:

12

Expiră:

26.02.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind elaborarea conceptelor de promovare a serviciilor Băncii de Economii S.A. prin intermediul: materialelor promoţionale (flyere, postere, bannere), spoturilor audio şi  video.

Descriere:

Invitație la concurs

Stimaţi Parteneri,

Banca de Economi S.A. Vă invită să participaţi la concursul local iniţiat de Bancă privind elaborarea conceptelor de promovare a serviciilor Băncii de Economii S.A. prin intermediul: materialelor promoţionale (flyere, postere, bannere), spoturilor audio şi  video;

Selectarea câştigătorilor se va efectua în urma comparării ofertelor prezentate de către companiile participante la concurs.

Se vor analiza în exclusivitate ofertele ce vor conţine toate cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.

Oferta Dvs. urmează a fi prezentată în original, împachetată, ştampilată sau sigilată până expirarea termenului limită de prezentare.

Termenul de alcătuire şi prezentare a ofertelor: 26 februarie 2014, ora 16:00, la adresa: mun. Chişinău, str. Columna 115, Anticamera, către Comisia de tender.

Informaţii de contact: Secţia Marketing tel: (022) 218-221, e-mail:roman.cojuhari@bem.md,

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

8

Expiră:

20.02.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind procurarea materialelor pentru întreținerea încăperilor Băncii de Economii S.A. pe parcursul anului 2014.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind procurarea materialelor pentru întreținerea încăperilor Băncii de Economii S.A. pe parcursul anului 2014.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „20” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218-047.

Caietul de sarcini

Număr:

7

Expiră:

17.02.2014

Denumire:  

Concurs – tender privind procurarea rechizitelor de birou pentru necesitățile Băncii de Economii S.A. pe parcursul anului 2014.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind procurarea rechizitelor de birou pentru necesitățile Băncii de Economii S.A. pe parcursul anului 2014.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „17” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218-047.

Caietul de sarcini

Număr:

6

Expiră:

07.02.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziţionarea componentelor sistemului de supraveghere video, pentru Banca de Economii S.A.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă despre prelungirea concursului – tender privind achiziţionarea componentelor a sistemului de supraveghere video, pentru Banca de Economii S.A.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „07” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 069.

Caietul de sarcini

 

 

Număr:

5

Expiră:

07.02.2014

Denumire:

Concurs-tender privind achiziţionarea licențelor a sistemului complex de securizare a poștei electronice – Cisco Ironport și a aplicației antivirus Kaspersky

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă despre prelungirea concursului – tender privind achiziţionarea licențelor a sistemului complex de securizare a poștei electronice – Cisco Ironport și a aplicației antivirus Kaspersky.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „07” februarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218-111.

Caietul de sarcini

Număr:

4

Expiră:

31.01.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţionarea componentelor sistemului de supraveghere video, pentru Banca de Economii S.A.

Descriere:

 

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind achiziţionarea componentelor sistemului de supraveghere video, pentru Banca de Economii S.A.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „31” ianuarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 069; 218-047.

 

Caietul de sarcini

 

 

 

Număr:

3

Expiră:

31.01.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţionarea licențelor a sistemului complex de securizare a poștei electronice – Cisco Ironport și a aplicației antivirus Kaspersky

Descriere:

 

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind achiziţionarea licențelor a sistemului complex de securizare a poștei electronice – Cisco Ironport și a aplicației antivirus Kaspersky.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

 

Termenul limită de prezentare al ofertei „31” ianuarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218 112; 218-047.

Caietul de sarcini

 

 

 

Număr:

2

Expiră:

31.01.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţionarea produselor petroliere pentru transportul Băncii de Economii S.A. pentru anul 2014

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind achiziţionarea produselor petroliere pentru transportul Băncii de Economii S.A. pentru anul 2014.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „31” ianuarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218-047.

Caietul de sarcini

 

 

 

Număr:

1

Expiră:

31.01.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind procurarea hârtiei pentru necesităţile Băncii de Economii S.A. pentru anul 2014.

Descriere:

COMUNICAT INFORMATIV

al Băncii de Economii S.A.

Banca de Economii S.A. anunţă despre iniţierea concursului – tender privind procurarea hârtiei pentru necesităţile Băncii de Economii S.A. pentru anul 2014.

Se invită agenţii economici ce pot satisface cerinţele băncii. Pentru participare este necesar să prezentaţi oferta la adresa băncii: mun. Chişinău, str. Columna 115, anticamera.

Termenul limită de prezentare al ofertei „31” ianuarie 2014, ora 15.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 218-047.

Caietul de sarcini