Extras din procedura de vânzare a activelor băncii în proces de lichidare