Bunurile Bancii de Economii SA in proces de lichidare expuse spre comercializare la situatia 01.05.2022

Active proprii

Bunuri gajate

Datorii debitoare

 

 

Informația cu privire la activele expuse spre vânzare se actualizează lunar către data de 1 a lunii.