Aукцион на реализацию активов

„Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, anunță despre suspendarea licitației „cu strigare” privind comercializarea unor active preconizată pentru data de 24.12.2015 conform anunțului publicat în Monitorul Oficial nr. 332-339 (5374-5381) din 11.12.2015 reieșind din impedimente organizatorice.

Suplimentar Banca va anunța despre data continuării licitației „cu strigare” preconizată.

Архив аукционов