Vânzarea activelor deținute în posesie prin negocieri directe/Mijloace de trasport

La moment nu sunt disponibile bunuri ce pot fi incluse în categoria respectivă