Acţionarii băncii

Stimați acţionari!

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. cu sediul în mun. Chişinău, str. Columna nr. 115, Vă aduce la cunoştinţă despre emiterea  următoarelor acte:

1. Decizia  din 27.11.2014 a Colegiului Civil, comercial și contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (Vedeți aici).

2. Ordonanța nr. 13/12-0 din 13.03.2015 a Comisiei Naționale a Pieții Financiare, publicată în Monitorul oficial nr. 74-77 (5116-5119) din 27 martie 2015, cu privire la unele măsuri față de circulația valorilor mobiliare emise de Societate pe acțiuni ”Banca de Economii” S.A., (Vedeți aici).


Stimați acționari,

Prin prezentul Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 248 din 27.11.2014 a fost instituită administrare specială asupra Băncii de Economii S.A.

Totodată, în temeiul prevederilor Legii instituţiilor financiare, prin Hotărârea respectivă, Dl Ropot Ion a fost numit în calitate de administrator special al Băncii.

În conformitate cu prevederile legii menţionate, pe perioada administrării speciale, drepturile şi obligaţiile acţionarilor, consiliului, organului executiv şi ale administratorilor băncii se suspendă şi se exercită de către administratorul special.

Vedeți aici declarația Guvernatorului BNM.

Vedeți aici Anunțul din Monitorul Oficial nr.35363 din 04.12.2014


Stimați acționari,

Prin prezenta, Vă aducem la cunostință despre decizia  (încheierea) Colegiului Civil, commercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 27.11.2014, prin care a fost anulată emisiunea suplimentară de acțiuni ale Băncii de Economii S.A. în număr de 16049940 acțiuni ordinare nominative cu valoarea  nominală de 5 (cinci) lei cu numărul înregistrării de stat MD14BECM1002.

Vedeți aici decizia Curții Supreme de Justiție.


INFORMAŢIA

cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat

şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor

la beneficiarii efectivi (se va citi considerînd Notele 1 și 2)

Nr. crt.

Deţinătorii direcţi ai cotelor substanţiale

Beneficiarii efectivi ai cotelor substanţiale

Numele, prenumele/ Denumirea acţionarilor

Ţara de reşedinţă

Numărul grupului*

Cota de participare,%

Dreptul de vot, %

Numele, prenumele beneficiarilor efectivi

Ţara de reşedinţă

1

Agenţia Proprietăţii Publice

MDA

0

33.33

33.38

Republica Moldova, reprezentată prin Ministerul Finanţelor al        R Moldova

MDA

2

Compania investitională "VEB Capital "

RUS

0

24.86

24.90

Federația Rusă

RUS

3

ICS "Sisteme Informationale Integrate" SRL

MDA

0

8.87

8.89

Gaidaichuk Iana

RUS

4

"CARMONDEAN DEVELOPMENT" LTD

GBR

0

4.87

4.88

Ervand  Indikov

RUS

5

"Vladox Grup" SRL

MDA

0

4.79

4.79

Oxana KUMIROVA

RUS

6

"GARANT-GROUP" LLC

RUS

0

4.62

4.63

Kucherenko Aleksei

RUS

7

"CALTECO PRIM" S.R.L

MDA

0

4.61

4.62

Andrey Zagadaylov

RUS

8

"WALL TREND LIMITED"

GBR

0

4.41

4.42

Marina Voevoda

RUS

9

"Tintel Project" LTD

GBR

0

3.72

3.73

Ksenia Gvozdeva

RUS

10

CA "Klassika Asigurări" S.A.

MDA

0

2.78

2.78

Şor Ilona

MDA

NOTE:

1. Decizia  (încheierea) Colegiului Civil, commercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 27.11.2014, prin care a fost anulată emisiunea suplimentară de acțiuni ale Băncii de Economii S.A. în număr de 16049940 acțiuni ordinare nominative cu valoarea  nominală de 5 (cinci) lei cu numărul înregistrării de stat MD14BECM1002. Vedeți aici decizia Curții Supreme de Justiție.

2. Ordonanța nr. 13/12-0 din 13.03.2015 a Comisiei Naționale a Pieții Financiare, publicată în Monitorul oficial nr. 74-77 (5116-5119) din 27 martie 2015, cu privire la unele măsuri față de circulația valorilor mobiliare emise de Societate pe acțiuni ”Banca de Economii” S.A., (Vedeți aici).

3. Informaţia este dezvăluită conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor.

Informația cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectivi