Acţionarii băncii

    

STRUCTURA ACŢIONARILOR BĂNCII DE ECONOMII S.A.
(LA SITUAŢIA DIN 15.05.2014)

SHAREHOLDERS STRUCTURE OF BANCA DE ECONOMII S.A.
(AS OF 15.05.2014)

 

 

Valoarea nominală (lei)
Nominal Value (MDL)

Numărul de acţiuni
Number of Shares

Ponderea în capitalul social (%)
Weight in registered Capital (%)

Numărul acţionarilor
Number of Shareholders

Acţiuni ordinare,total
Ordinary shares, total

5

39 456 704

99.85

1 715

Inclusiv:
Including:

 

 

 

 

Agenţia Proprietăţii Publice

 

13 172 436

33.33

1

ВЭБ «КАПИТАЛ» ООО

 

9 824 720

24.86

1

I.C.S. "Sisteme Informationale Integrate" SRL

 

3 505 873

8.87

1

Persoane juridice
Legal entities

 

25 375 070

30.49

36

Persoane fizice
Individuals

 

909 198

2.30

1 676

Acţiuni preferenţiale, total
Preferential shares, total

1

302 980

0.153

782

Inclusiv:
Including

 

 

 

 

Persoane juridice
Legal entities

 

1 836

0.000

1

Persoane fizice
Individuals

X

301 144

0.153

781

Total

 

39 759 684

100.00

2 497