Tipurile de depozite

Condiţiile de acceptare a depozitelor de la persoane fizice  în Banca de Economii S.A. din 23.10.2014


DEPOZITE ÎN  MDL  
Tipul depozitului Termenul de plasare Varsamînt initial  Varsamint suplimentar Retrageri din cont Rata dobînzii anuală Achitarea dobînzii Capitalizare Prorogare  Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare
La vedere  - 1 leu  1 leu  Da  0.00% - - - -
La vedere ”Social”  - 1 leu  1 leu  Da  0.50% - - - -
DEOSEBIT rata fixă 3 luni 10 000 lei nu nu 3.50% lunar nu nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni 6.00%
12 luni 7.00%
18 luni da, în mărime nu mai mică de         1 000 lei 8.50%
25 luni nu 9.00%
Fidelitate 4 luni 1,000 lei 500 lei Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL 2.50% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL 6.50%
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL 8.00%
Econom 2007 6 luni 1,000 lei 100 lei Nu 6.50% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
12 luni 8.00%
18 luni 8.50%
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 1,000 lei 500 lei Nu 10.50% Capitalizare  Anual, la atingerea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
Perspectiva 5 ani 5,000 lei 500 lei Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 5,000 lei 10.50% Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilite.
Pensii min 1 an 10 lei 10 lei Da, dupa 1 an 8.00% Lunar, după primul an  Anual Nu La închiderea depozitului în perioada de acumulare mai devreme de 1 an din ziua deschiderii contului dobînda se calculează în mărime de 50% din rata stabilită pentru toată perioada de păstrarea depozitului.
Încredere 24 luni 1,000 lei 500 lei Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 10,000 lei   9.00% Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 9.50%
Exclusiv 3 luni 5,000 lei Nu Nu 2.50% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni 6.75%
12 luni 8.25%
Jubiliar 7 ani 700 lei 700 lei Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 7,000 lei 11.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
Popular cu rata fixă, cu card cu linie de credit 12 luni   da, în mărime nu mai mică de         1 000 lei nu 8.50% Lunar la cont de card Nu Nu La închiderea depozitului înainte de termenul specificat conform condițiilor dobînda nu se achită, iar suma dobânzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
18 luni 10 000 lei 9.00%
25 luni   9.50%
DEPOZITE ÎN VALUTA STRAINA (USD/EUR)
Tipul depozitului Termenul de plasare Varsamîntul initial Varsamint suplimentar Retrageri din cont Rata dobînzii anuală Achitarea dobînzii Capitalizare Prorogare  Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare
la Vedere - 10 USD/EUR 1 USD/EUR Da 0.00% - - - -
DEOSEBIT rata fixă 3 luni 1 000 USD/EUR nu Nu 2.50% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 5.00%
12 luni 5.50%
18 luni da, în mărime nu mai mică de         100 USD/EUR 5.50%
25 luni nu 6.00%
Rentabil 6 luni 100 USD/EUR 100 USD/EUR nu 5.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
12 luni 6.00%
Fidelitate 4 luni 100 USD/EUR 50 USD/EUR Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD/EUR 3.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD/EUR 5.00%
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD/EUR 5.50%
14 luni Da, după 7 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD/EUR 5.50%
25 luni Da, după 13 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD/EUR 6.00%
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 100 USD/EUR 50 USD/EUR Nu 6.00% Capitalizare Anual, la atingerea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
Perspectiva 5 ani 500 USD/EUR 100 USD/EUR Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 500 USD/EUR 5.00% Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit
Încredere 24 luni 100 USD/EUR 50 USD/EUR Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 1,000 USD/EUR 5.00% Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 5.25%
Exclusiv 3 luni 500 USD/EUR Nu Nu 2.0% /1.75% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 4.4% / 4.3%
12 luni 5.25% / 5.0%
Jubiliar 7 ani 70 USD/EUR 70 USD/EUR Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 700 USD/EUR 6.00% Lunar  Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
Garantate in conformitate  cu Legea nr. 575 - XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar.

Ratele dobânzilor la depozite în vigoare din 23 octombrie 2014