Condiţiile de modificare a ratelor de dobîndă şi informare a clienţilor

Rata dobânzii anuale la depozitele persoanelor fizice se stabileşte în dependenţă de tipul depozitului, situaţia economică în republică, starea financiar-economică a Băncii şi se aprobă de către Preşedintele Băncii în baza deciziei Comitetului de Administrare a Activelor şi Pasivelor Băncii.

Banca poate modifica în mod unilateral mărimea dobânzii, dacă condiţiile depozitului nu prevăd altfel, cu condiţia respectării unui termen de preaviz. Despre modificarea ratei dobânzii Banca anunţă deponenţii preventiv cu 15 zile, afişând la ghişeele Băncii şi pe pagina WEB a Băncii informaţia respectivă.