Formula de calcul a ratelor de dobândă, condiţiile de modificare a ratelor de dobîndă şi informare a clienţilor

Calcularea dobânzii se efectuează în ultima zi a fiecărei luni şi la închiderea contului reieşind din numărul real de zile păstrate, conform formulei de mai jos. Numărul de zile în an se va lua exact: 365 sau 366 de zile pentru anul bisect. Dobânda se calculează începând cu ziua următoare zilei deschiderii depozitului (înregistrării mijloacelor băneşti în cont). Ziua închiderii contului (retragerii mijloacelor băneşti din cont) nu se ia în calcul.

Formula de calcul a dobânzii:

 

      dob%         n

     Dob = Sold  x -----------  x --------

                              100%         N

Unde:

Sold (lei) – soldul depozitului la care se efectuează calculul dobânzii;

Dob. % - rata dobânzii procentuale stabilită de bancă pentru depozitul respectiv;

n – numărul de zile de păstrare a depozitului;

N – numărul de zile în an.

De exemplu:

La contul de depozit la termen de 6 luni la rata dobinzii de 6 procente anual in sumă de 100,000 lei deschis la data de 1 octombrie 2014  dobinda calculată va fi: de 2991,78 lei

 

           6%          182

2991,78 = 100000  x -----------  x --------

                                  100%         365

Inclusiv:

pentru luna octombrie – 493.15 lei

pentru luna noiembrie – 493.15 lei

pentru luna decembrie - 509,59 lei

pentru luna ianuarie  -   509,59 lei

pentru luna februarie  - 460.27 lei

pentru luna martie –     509,59 lei

Pentru luna aprilie –      16.44 lei


Rata dobânzii anuale la depozitele persoanelor fizice se stabileşte în dependenţă de tipul depozitului, situaţia economică în republică, starea financiar-economică a Băncii şi se aprobă de către Preşedintele Băncii în baza deciziei Comitetului de Administrare a Activelor şi Pasivelor Băncii.

Banca poate modifica în mod unilateral mărimea dobânzii, dacă condiţiile depozitului nu prevăd altfel, cu condiţia respectării unui termen de preaviz. Despre modificarea ratei dobânzii Banca anunţă deponenţii preventiv cu 15 zile, afişând la ghişeele Băncii şi pe pagina WEB a Băncii informaţia respectivă.