Garantarea depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garanteaza depozitele în moneda nationala şi în valuta străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile autorizate, în condiţiile stabilite de Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

Sediul Fondului: bd. Stefan cel Mare, 180, MD-2004, min. Chisinau, Republica Moldova.
Telefon pentru relatii: + (373 22) 29-60-51.
E-mail: info@fgdsb.md.

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă platibilă unui deponent) – 6,000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care au fost depozitele constituite la bancă.

Informaţia detaliată despre tipurile de depozite garantate şi cele negarantate, modul de calculare a sumei garantate şi de plată a compensaţiilor este accesibila în subdiviziunile băncii (filiale si reprezentanţe) şi la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.