Stimate acţionar!

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. cu sediul în mun. Chişinău, str. Columna nr. 115, Vă aduce la cunoştinţă, că la data de 02 august 2013, în baza hotărârii Consiliului Băncii din 15 iulie 2013, se convoacă  Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii, pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna nr.115.

Modul desfăşurării Adunării prin corespondenţă.

Începutul Adunării ora 11:00.

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la majorarea capitalului social al Băncii prin efectuarea emisiunii suplimentare închise de acţiuni.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii de Economii S.A. prin corespondenţă este întocmită conform situaţiei din 16 iulie 2013. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Buletinul de vot completat poate fi prezentat personal sau prin poştă la Oficiul Central al Băncii pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Columna nr.115, (biroul nr.27). Transmiterea buletinului prin fax nu se acceptă. Termenul limită de returnare a buletinului de vot completat – până la 02.08.2013, ora 11:00.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii de Economii S.A. prin corespondență, veţi avea posibilitatea de a vă familiariza, începând cu data de 23 iulie 2013, zilnic între orele 09:00 – 17:00, cu excepţia  zilelor de odihnă, în Oficiul Central al Băncii,  pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna nr.115.

Rezultatul votului va fi adus la cunoştinţa acţionarilor prin publicarea informaţiei în organul de presă şi termenul stabilit de Statutul Băncii.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A.

Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 022 22- 99-13.

Relaţii la telefon: 022 218 026