Active tenders

 

 

 

Număr:

30

Expiră:

08.08.2014

Denumire:  

Concurs-tender privind achiziţia calculatoarelor portative, imprimantelor matriciale de viteză sporită, echipamentului pentru camera de servere.

Descriere:

Banca de Economii S.A. anunţă inițierea concursului-tender privind achiziţia calculatoarelor portative,  imprimantelor matriciale de viteză sporită, echipamentului pentru camera de servere.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Comisia de tender, tel. (022) 218-007, sau accesând acest link:

Cerinţele de calificare sunt stipulate în condițiile Caietului de sarcini.

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;

c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată după expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor;

d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun. Chişinău, str. Columna, nr.115 , anticamera;

Persoane de contact:

• Gheorghe Stratan, e-mail: gheorghe.stratan@bem.md; tel/fax: (022) 218-047;

• Mihai Butnari, e-mail: mihai.butnaru@bem.md; tel/fax: (022) 218-111.

Scrisoarea de intenţie va fi semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului limită stabilit în Documentația de tender.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

08 august 2014, inclusiv, ora: 15:00

Ofertantul poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal.

Desfășurarea concursului-tender nu constituie o obligațiune fermă a părții contractante de a efectua achiziţia, cea din urmă fiind în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.

Caietul de sarcini

 

Tender archive 2014

Tender archive 2013

Tender archive 2012

Tender archive 2011

Tender archive 2010