Types of deposits

Conditions for term deposits offered to individual entities by Banca de Economii S.A. as of 26.05.2014

 


DEPOZITE ÎN  MDL  
Tipul depozitului Termenul de plasare Varsamînt initial în mărime nu mai mică de Varsamint suplimentar Retrageri din cont Rata dobînzii anuală   Tipul ratei Achitarea dobînzii Capitalizare Prorogare  Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare
La vedere  - 1 leu  1 leu  Da  0% flotantă -   -  
La vedere ”Social”  - 1 leu  1 leu  Da  0.50% flotantă -   - -
DEOSEBIT  6 luni 10 000 lei nu nu 6.00% fixa lunar nu nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
12 luni 7.00% fixa
Fidelitate 4 luni 1,000 lei 500 lei Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 lei 2.50% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 lei 6.50% flotantă
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 lei 8.00% flotantă
Econom 2007 6 luni 1,000 lei 100 lei Nu 6.50% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
12 luni 8.00% flotantă
18 luni 8.50% flotantă
Flexibil  3 luni 3,000 lei 2,000 lei Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 3,000 lei     2.00% flotantă Lunar  Nu  Nu  a) Pînă la expirarea a jumătate de termen de păstrare dobînda nu se calculează;
6 luni 6.50% flotantă b) La expirarea primei jumătăți din termen de păstrare dobînda se recalculează după cum urmează:
12 luni 7.50% flotantă  - pentru depozitul Flexibil 3 luni - 0%;
flotantă  - pentru depozitul Flexibil 6 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 3 luni;
flotantă  - pentru depozitul Flexibil 12 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 6 luni;
flotantă  - pentru depozitul Flexibil 24 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 12 luni;
24 luni  8.50% flotantă Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Favor 12 luni 35,000 lei 5,000 lei Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 35,000 lei 8.00% flotantă Lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează.
flotantă b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit.
flotantă Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 1,000 lei 500 lei Nu 12.00% flotantă Capitalizare  Anual, la atingerea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
Perspectiva 5 ani 5,000 lei 500 lei Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 5,000 lei 11.00% flotantă Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
flotantă b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilite.
Pensii min 1 an 10 lei 10 lei Da, dupa 1 an 8.00% flotantă Lunar, după primul an  Anual Nu La închiderea depozitului în perioada de acumulare mai devreme de 1 an din ziua deschiderii contului dobînda se calculează în mărime de 50% din rata stabilită pentru toată perioada de păstrarea depozitului.
De acumulare cu capitalizare 6 luni 500 lei 10 lei Da, dupa 1 luna 2.00% flotantă Capitalizare lunara Lunar Da a) La închiderea depozitului pînă la expirarea primei luni de plasare, dobînda nu se calculează.
flotantă b) La închiderea depozitului după o lună de plasare, dobînda se calculează în mărime de 50% din sumadobînzii calculate pentru perioada efectivă de plasare.
flotantă Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Încredere 24 luni 1,000 lei 500 lei Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 10,000 lei   9.00% flotantă Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 10.00% flotantă
Exclusiv 3 luni 5,000 lei Nu Nu 2.50% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni 6.75% flotantă
12 luni 8.25% flotantă
Jubiliar 7 ani 700 lei 700 lei Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 7,000 lei 11.00% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
DEPOZITE ÎN VALUTA STRAINA (USD)
Tipul depozitului Termenul de plasare Varsamîntul initial Varsamint suplimentar Retrageri din cont Rata dobînzii anuală (flotantă)  Tipul ratei Achitarea dobînzii Capitalizare Prorogare  Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare
la Vedere - 10 USD 1 USD Da 0 flotantă - - -  
DEOSEBIT  6 luni 1 000 USD Nu Nu 5.00% fixa Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
12 luni 5.50% fixa
Rentabil 6 luni 100 USD 100 USD nu 5.00% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
12 luni 6.00% flotantă
Fidelitate 4 luni 100 USD 50 USD Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 3.00% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 5.00% flotantă
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 5.50% flotantă
14 luni Da, după 7 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 5.50% flotantă
25 luni Da, după 13 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 6.00% flotantă
Flexibil 3 luni 300 USD 200 USD          Nu 1.00% flotantă lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen de păstrare dobînda nu se calculează;
6 luni Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de          300 USD 2.50% flotantă b) La expirarea primei jumătăți din termen de păstrare dobînda se recalculează după cum urmează:
flotantă  - pentru depozitul Flexibil 3 luni - 0%;
12 luni 3.25% flotantă  - pentru depozitul Flexibil 6 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 3 luni;
24 luni 3.50% flotantă  - pentru depozitul Flexibil 12 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 6 luni;
flotantă  - pentru depozitul Flexibil 24 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 12 luni;
flotantă Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
            flotantă        
Rentier  3 luni 500 USD 100 USD Nu 1.50% flotantă Lunar Nu Da Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 3.00% flotantă
12 luni 3.50% flotantă
36 luni 6.00% flotantă
Favor 12 luni 2500 USD 500 USD Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 2,500 USD 3.75% flotantă Lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează.
flotantă b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit.
flotantă Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 100 USD 50 USD Nu 6.00% flotantă Capitalizare Anual, la atingerea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
flotantă
Perspectiva 5 ani 500 USD 100 USD Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 500 USD 5.00% flotantă Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
flotantă b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit
Încredere 24 luni 100 USD 50 USD Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 1,000 USD 5.00% flotantă Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 5.25% flotantă
Exclusiv 3 luni 500 USD Nu Nu 2.00% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 4.40% flotantă
12 luni 5.25% flotantă
Jubiliar 7 ani 70 USD 70 USD Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 700 USD 6.00% flotantă Lunar  Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
DEPOZITE ÎN VALUTA STRAINA (EUR)
Tipul depozitului Termenul de plasare Varsamîntul initial Varsamint suplim. Retrageri din cont Rata dobînzii anuală (flotantă) Tipul ratei Achitarea dobînzii Capitalizare Prorogare Modul de calculare a dobinzii la inchiderea  depozitului inainte de termenul de plasare
La vedere    10 EUR 1 EUR Da 0% flotantă        
DEOSEBIT                 6 luni 1 000 EUR nu nu 5.00% fixa Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
12 luni 5.50% fixa
Rentabil 6 luni 100 EUR 100 EUR nu 5.00% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
12 luni 6.00% flotantă
Fidelitate 4 luni 100 EUR 50 EUR Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 3.00% flotantă Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 5.00% flotantă
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 5.50% flotantă
14 luni Da, după 7 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 5.50% flotantă
25 luni Da, după 13 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 6.00% flotantă
Flexibil 3 luni 300 EUR 200 EUR          Nu 1.00% flotantă Lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen de păstrare dobînda nu se calculează;
6 luni Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de   300 EUR 2.50% flotantă b) La expirarea primei jumătăți din termen de păstrare dobînda se recalculează după cum urmează:
flotantă  - pentru depozitul Flexibil 3 luni - 0%;
12 luni 3.25% flotantă  - pentru depozitul Flexibil 6 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 3 luni;
24 luni 3.50% flotantă  - pentru depozitul Flexibil 12 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 6 luni;
flotantă  - pentru depozitul Flexibil 24 luni - reieșind din rata dobînzii stabilită pentru depozitul Flexibil 12 luni;
flotantă Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Rentier  3 luni 500 EUR 100 EUR Nu 1.50% flotantă Lunar Nu Da Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 3.00% flotantă
12 luni 3.50% flotantă
36 luni 6.00% flotantă
Favor 12 luni 2500 EUR 500 EUR Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 2,500 EUR 3.75% flotantă Lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează.
flotantă b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit.
flotantă Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 100 EUR 50 EUR Nu 6.00% flotantă Capitalizare  Anual, la implinirea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
flotantă
Perspectiva 5 ani 500 EUR 100 EUR Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 500 EUR 5.00% flotantă Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
flotantă b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit
            flotantă        
Încredere 24 luni 100 EUR 50 EUR Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 1,000 EUR 5.00% flotantă Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 5.25% flotantă
Exclusiv 3 luni 500 EUR Nu Nu 1.75% flotantă lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 4.30% flotantă
12 luni 5.00% flotantă
Jubiliar 7 ani 70 EUR 70 EUR Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 700 EUR 6.00% flotantă Lunar  Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
flotantă
Garantate in conformitate  cu Legea nr. 575 - XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar.

Interest rates for deposits as of 26.05.2014