Types of deposits

Condiţiile de acceptare a depozitelor de la persoane fizice  în Banca de Economii S.A. din 01.09.2014

 

DEPOZITE ÎN  MDL  
Tipul depozitului Termenul de plasare Varsamînt initial în mărime nu mai mică de Varsamint suplimentar Retrageri din cont Rata dobînzii anuală Achitarea dobînzii Capitalizare Prorogare  Modul de calculare a dobinzii la inchiderea depozitului inainte de termenul de plasare
La vedere - 1 leu  1 leu  Da  0% -   -  
La vedere ”Social”  - 1 leu  1 leu  Da  0.50% -   - -
DEOSEBIT rata fixă 3 luni 10 000 lei nu nu 3.50% FIXĂ lunar nu nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni 6.00% FIXĂ
12 luni 7.00%FIXĂ
Fidelitate 4 luni 1,000 lei 500 lei Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL 2.50% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL 6.50%
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 10,000 MDL 8.00%
Econom 2007 6 luni 1,000 lei 100 lei Nu 6.50% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
12 luni 8.00%
18 luni 8.50%
Favor 12 luni 35,000 lei 5,000 lei Da,dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 35,000 lei 8.00% Lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează.
b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit.
Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 1,000 lei 500 lei Nu 10.50% Capitalizare  Anual, la atingerea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
Perspectiva 5 ani 5,000 lei 500 lei Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 5,000 lei 10.50% Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilite.
Pensii min 1 an 10 lei 10 lei Da, dupa 1 an 8.00% Lunar, după primul an  Anual Nu La închiderea depozitului în perioada de acumulare mai devreme de 1 an din ziua deschiderii contului dobînda se calculează în mărime de 50% din rata stabilită pentru toată perioada de păstrarea depozitului.
Încredere 24 luni 1,000 lei 500 lei Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 10,000 lei   9.00% Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 9.50%
Exclusiv 3 luni 5,000 lei Nu Nu 2.50% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni 6.75%
12 luni 8.25%
Jubiliar 7 ani 700 lei 700 lei Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 7,000 lei 11.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
DEPOZITE ÎN VALUTA STRAINA (USD)
la Vedere - 10 USD 1 USD Da 0 - - -  
DEOSEBIT                                     rata fixă 3 luni 1 000 USD Nu Nu 2.50%FIXĂ Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 5.00%FIXĂ
12 luni 5.50%FIXĂ
Rentabil 6 luni 100 USD 100 USD nu 5.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
12 luni 6.00%
Fidelitate 4 luni 100 USD 50 USD Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 3.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 5.00%
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 5.50%
14 luni Da, după 7 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 5.50%
25 luni Da, după 13 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 USD 6.00%
Rentier  3 luni 500 USD 100 USD Nu 1.50% Lunar Nu Da Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 3.00%
12 luni 3.50%
36 luni 6.00%
Favor 12 luni 2500 USD 500 USD Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 2,500 USD 3.75% Lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează.
b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit.
Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 100 USD 50 USD Nu 6.00% Capitalizare Anual, la atingerea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
Perspectiva 5 ani 500 USD 100 USD Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 500 USD 5.00% Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit
Încredere 24 luni 100 USD 50 USD Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 1,000 USD 5.00% Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 5.25%
Exclusiv 3 luni 500 USD Nu Nu 2.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 4.40%
12 luni 5.25%
Jubiliar 7 ani 70 USD 70 USD Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 700 USD 6.00% Lunar  Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
DEPOZITE ÎN VALUTA STRAINA (EUR)
La vedere    10 EUR 1 EUR Da 0%        
DEOSEBIT                                                 rata fixă 3 luni 1 000 EUR nu nu 2.50%FIXĂ Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 5.00%FIXĂ
12 luni 5.50%FIXĂ
Rentabil 6 luni 100 EUR 100 EUR nu 5.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
12 luni 6.00%
Fidelitate 4 luni 100 EUR 50 EUR Da, după 2 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 3.00% Lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează.  Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului.
6 luni Da, după 3 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 5.00%
12 luni Da, după 6 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 5.50%
14 luni Da, după 7 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 5.50%
25 luni Da, după 13 luni de păstrare, cu menținerea soldului de 2,000 EUR 6.00%
Rentier 3 luni 500 EUR 100 EUR Nu 1.50% Lunar Nu Da Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 3.00%
12 luni 3.50%
36 luni 6.00%
Favor 12 luni 2500 EUR 500 EUR Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 2,500 EUR 3.75% Lunar Nu Nu a) Pînă la expirarea a jumătate de termen - dobînda nu se calculează.
b) După expirarea primei jumătăți din termen dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală stabilită pentru acest depozit.
Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
Adolescenta min 5 ani și atingerea vîrstei de 16 ani 100 EUR 50 EUR Nu 6.00% Capitalizare  Anual, la implinirea unui an complet Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
Perspectiva 5 ani 500 EUR 100 EUR Da, dupa prima jumatate de termen cu menținerea soldului minim de 500 EUR 5.00% Lunar Anual Nu a) La expirarea a doi ani și jumătate - dobînda nu se calculează;                                          
b) După expirarea termenului de păstrare a depozitului de 2,5 ani dobînda se calculează în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilit
Încredere 24 luni 100 EUR 50 EUR Da, dupa prima jumatate de termen, cu menținerea soldului minim de 1,000 EUR 5.00% Lunar Nu Da Dobînda se achită în mărime de 50% aplicată la rata anuală a dobînzii stabilită pentru acest depozit. Diferența dintre suma dobînzii achitate și celei recalculate se reține din soldul depozitului.
36 luni 5.25%
Exclusiv 3 luni 500 EUR Nu Nu 1.75% lunar Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului
6 luni 4.30%
12 luni 5.00%
Jubiliar 7 ani 70 EUR 70 EUR Da, dupa 1 an, cu menținerea soldului minim de 700 EUR 6.00% Lunar  Nu Nu Dobînda nu se calculează. Suma dobînzii achitate anterior se diminuează din soldul depozitului

Ratele dobânzilor la depozite în vigoare din 01 septembrie 2014