Acreditiv documentar

Acreditivul documentar este un instrument de plata frecvent utilizat in comerţul internaţional. Acest instrument oferă vânzătorului un angajament irevocabil de plata din partea băncii şi, in acelaşi timp, ii oferă comparatorului siguranţa că plata se va efectua numai contra prezentării documentelor ce atestă livrarea mărfurilor/executarea lucrărilor/prestarea serviciilor, in stricta conformitate cu termenii si condiţiile acreditivului.

Avantaje

  • acreditivul conferă siguranţa tuturor parţilor implicate (cumpărător, vânzător, banca emitentă) deoarece plata se efectuează numai dacă se dovedeşte că furnizorul a respectat in totalitate condiţiile prevăzute in acreditiv:
  • adaptabilitate permanentă la diversele forme pe care le pot avea schimburile internaţionale;
  • asigură confidenţialitate si promptitudine in derularea operaţiunilor stipulate prin acreditiv.

Caracteristici:

  • Acreditivul documentar, prin natura sa, este o tranzacţie separată de contractul de vânzare sau de alt contract ce poate sta la baza lui.
  • In toate etapele derulării acreditivului, toate părţile iau in considerare documentele şi nu mărfurile, serviciile şi/sau alte prestaţii la care documentele se refera.
  • Acreditivele documentare sunt supuse Regulilor şi Uzanţelor Uniforme privind acreditivul documentar, Publicaţia 600 a Camerei Internaţionale de Comerţ, Paris.

Deschiderea acreditivului se face la cererea ordonatorului, in baza existenţei sursei de deschidere a acreditivului care poate fi: sursa proprie a clientului/credit/finanţare externa. Banca de Economii S.A. oferă clienţilor acreditive irevocabile in diferite valute străine confirmate sau neconfirmate cu plata la vedere, la termen, prin acceptare si negociere.

Confirmarea acreditivelor emise de Banca de Economii S.A. se va efectua de bănci de prim rang din Europa si SUA in baza liniilor de credit a băncii.

 

 

 1. Realizarea operaţiunii comerciale între cele doua parţi

Cumpărătorul (importatorul) si vânzătorul (exportatorul) convin prin contract termenii operaţiunii şi stabilesc modalitate de plata acreditivul documentar.

2. Cererea de deschidere a acreditivului documentar

Importatorul (ordonatorul) cere băncii sale sa deschidă un acreditiv în favoarea exportatorului (beneficiar), detaliind toate condiţiile conform prevederilor contractului.

3. Deschiderea acreditivului documentar

Banca importatorului (banca emitentă) transmite textul acreditivului documentar la banca sa corespondentă din tara exportatorului (banca beneficiarului), cerându-i eventual să-l si confirme.

4. Avizarea deschiderii acreditivului documentar

Banca corespondentă (avizatoare) avizează deschiderea acreditivului documentar vânzătorului (exportatorului), transmiţându-i un exemplar al acestuia.

 5. Expedierea mărfii si prezentarea documentelor de livrare

Vânzătorul (exportatorul) expediază marfa şi prezintă băncii avizatoare toate documentele de livrare precizate în acreditivul documentar, întocmite în stricta conformitate cu termenii si condiţiile acestuia.

6. Controlul documentelor

După verificarea conformităţii stricte a documentelor cu termenii şi condiţiile acreditivului, banca avizatoare fie efectuează plata (daca este banca plătitoare sau confirmătoare), fie remite documentele pentru plata băncii emitente.

7. Remiterea documentelor

Banca corespondentă trimite documentele băncii emitente.

8. Efectuarea plaţii contra documente conforme (rambursarea băncii plătitoare) si eliberarea documentelor

Banca emitentă, după verificarea documentelor, efectuează plata (sau rambursează banca plătitoare), apoi eliberează documentele clientului sau (importatorul) contra plata.

9. Recepţia mărfii              

Intrând în posesia documentelor, cumpărătorul (importatorul) poate vămui şi recepţiona marfa.

Pentru întrebări cu referire la decontări internaționale, telefonați: (373 22) 218-041, 218-043