Decontările Internaţionale persoanelor juridice

Banca de Economii S.A. acordă clienţilor - persoane juridice - toate tipurile de decontări internaţionale în scopul facilitării derulării tranzacţiilor încheiate cu partenerii străini, şi anume: