Creditul ipotecar

Produsul respectiv îți oferă posibilitatea să-ți procuri locuința proprie atât pe piața primară cât și pe piața secundară. Acordarea creditelor ipotecare se efectuează în următoarele scopuri:

1. Procurarea Bunurilor imobile (spații locative) ce se află în proces de construcție, de la Partenerii Băncii.

2. Procurarea Bunurilor imobile existente și/sau finalizate.

Suma creditului: până la 70% din costul imobilului procurat;

Termenul de finanțare:  până la 7 ani;

Rata dobânzii:  17% anual;

Rambursarea creditului:  plăți lunare pe bază de anuitate.

Asigurarea creditului: Bunurile imobile procurate din contul creditului sau proprietatea persoanelor terțe.

Comision administrativ: 0.05% din suma creditului (minim 100 lei);  

Comision de acordare: minim 1 % din valoarea creditului; la începutul fiecarui an următor – minim 0,5% din soldul creditului.

Criterii minime de eligibilitate:

·    Să fie rezident al Republicii Moldova

·    Să atingă vârsta minimă de 21 de ani, iar termenul final de achitare nu poate depăși vârsta de pensionare, stabilita de legislatia RM în vigoare;

·    Să dispună de surse de venit stabile.

Setul de documente necesare:

 • Cerere-chestionar pentru procurarea locuinței în ipotecă;
 • Buletinul de identitate;
 • Certificat privind componența familiei;
 • Documente ce atestă studiile și pregătirea profesională;
 • Permis de conducere, după caz;
 • Documentele care certifică venitul lunar al solicitantului: adeverința de salariu eliberată de angajator sau adeverința privind veniturile și cheltuielile pentru ultimele 12 luni (în cazul persoanelor ce desfășoară o activitate liberă în mod individual); carnetul de muncă / contractul de muncă/autorizația pentru desfășurarea activității; declarația de venit (după caz); alte documente suplimentare care atestă bonitatea Beneficiarului;
 • Aceleași acte sunt necesare pentru soț (ie), în cazul în care solicitantul n-are sursele de rambursare suficiente;
 • Contractul și polița de asigurare de viață și pierderii capacității de muncă încheiat cu o companie de asigurare;
 • Documentele care certifică dreptul de proprietate asupra bunurilor patrimoniale (terenuri, imobile, auto) şi asupra altor active (depozite);
 • Actele necesare pentru constituirea gajului;
 • Evaluarea independentă a bunului imobil propus în gaj;
 • Facturile serviciilor comunale pentru ultima data recenta;
 • Polița de asigurare medicală obligatorie;
 • Contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil ce urmează a fi finanțat, contract de investiții în construcția spațiului locativ.