Tipurile de depozite

 

Ratele dobînzilor la depozitele la termen în valută străină acceptate de la persoane juridice din 01 iulie 2014 

  

DEPOZITE IN MDL PENTRU ASOCIATIILE DE ECONOMII SI IMPRUMUT

SI AGENTII ECONOMICI CARE PARTICIPA LA LICITATII PUBLICE

 

 

Termenul de păstrare

Vărsământul iniţial

Rata dobânzii (flotanta)

Nota

DEPOZITE IN MDL ALE PERSOANELOR JURIDICE

1 lună

de la 100,000 până la 500,000

0.25%

Vărsăminte  suplimentare sau retrageri din cont nu se acceptă.  La închiderea contului înainte de termen dobânda nu se achită.

3 luni

0.50%

6 luni

4.50%

9 luni

5.50%

12 luni

6.50%

1 lună

de la 500,000 până la 1,000,000

0.50%

3 luni

1.00%

6 luni

5.50%

9 luni

6.50%

12 luni

7.50%

1 lună

mai mult 1,000,000

0.75%

3 luni

2.50%

6 luni

6.00%

9 luni

7.00%

12 luni

8.00%

peste 12 luni pina la 24 luni

8.50%

peste 24 luni pana la 48 luni

mai mult 1,000,000

9.00%

mai mult de 1,000,000

8.00%

Vărsăminte suplimentare se acceptă. Retrageri parțiale din cont se acceptă cu condiția menținerii unui sold minim de 1,000,000 MDL. La închiderea contului înainte de termen dobânda nu se achită.

DEPOZITE IN USD ALE PERSOANELOR JURIDICE

1 lună

de la 10,000 până la 100,000

0.10%

Vărsăminte  suplimentare sau retrageri din cont nu se acceptă.  La închiderea contului înainte de termen dobânda nu se achită.

3 luni

0.50%

6 luni

3.00%

9 luni

4.00%

12 luni

4.50%

1 lună

mai mult 100,000

0.20%

3 luni

1.00%

6 luni

4.00%

9 luni

4.50%

12 luni

de la 100,000 pînă la 5,000,000

5.00%

mai mult de 5,000,000

5.00%

Vărsăminte suplimentare se acceptă. Retrageri parțiale din cont se acceptă cu condiția menținerii unui sold minim de 5,000,000 USD. La închiderea contului înainte de termen dobânda nu se achită.

DEPOZITE IN EURO ALE PERSOANELOR JURIDICE

1 lună

de la 10,000 până la 100,000

0.10%

Vărsăminte  suplimentare sau retrageri din cont nu se acceptă.  La închiderea contului înainte de termen dobânda nu se achită.

3 luni

0.50%

6 luni

3.00%

9 luni

4.00%

12 luni

4.50%

1 lună

mai mult 100,000

0.20%

3 luni

1.00%

6 luni

4.00%

9 luni

4.50%

12 luni

de la 100,000 până la 5,000,000

5.00%

mai mult 5,000,000

5.00%

Vărsăminte suplimentare se acceptă. Retrageri parțiale din cont se acceptă cu condiția menținerii unui sold minim de 5,000,000 euro. La închiderea contului înainte de termen dobânda nu se achită.

DEPOZITE IN MDL PENTRU ASOCIATIILE DE ECONOMII SI IMPRUMUT SI AGENTII ECONOMICI CARE PARTICIPA LA LICITATII PUBLICE

1 lună

până la 50,000

0.10%

Vărsăminte  suplimentare sau retrageri din cont nu se acceptă.  La închiderea contului înainte de termen dobânda nu se achită.

3 luni

0.25%

6 luni

3.50%

9 luni

4.00%

12 luni

4.50%

1 lună

de la 50,000 până la 100,000

0.20%

3 luni

0.30%

6 luni

4.00%

9 luni

4.50%

12 luni

5.00%

 

Ratele dobânzii anuale la plasamentele la termen ale Companiilor de Asigurare din Republica Moldova sunt stabilite conform ratelor la depozitele atrase la termen de la persoane juridice plus 0.5 p.p.

 Depozitul Investițional

Termen de plasare

Sold minim

Rata dobînzii

Marja

Vărsăm. suplim.

Retrageri din cont

Calcularea dobînzii

Achitarea dobînzii

Notă

24 luni

Min 1,000,000 USD/EUR

EURIBOR pentru 3 luni (pagina EURIBOR01 din sursa Reuters)

+marja

1,000,000-3,000,000 USD/EUR

3.00%

Nu se
acceptă

nelimitat, dar în sumă cumulativă nu mai mult de 25% din soldul inițial al depozitului. În cazul retragerii parțiale din suma depozitului, dobînda calculată pentru luna anterioară efectuării retragerii parțiale se micșorează cu dobînda calculată pentru luna anterioară la suma retrasă

conform sumei efectiv păstrate în cont

trimestrial

În cazul rezilierii anticipate dobînda pentru ultima lună de păstrare nu se calculează, iar dobînda calculată şi eliberată anterior pentru ultima lună se exclude din suma depozitului.

3,000,001-5,000,000 USD/EUR

4.00%

5,000,001 și mai mult USD/EUR

5.30%

Ratele dobânzii anuale la plasamentele la termen ale Companiilor de Asigurare din Republica Moldova sunt stabilite conform ratelor la depozitele atrase la termen de la persoane juridice plus 0.5 p.p.

Ratele dobînzilor la depozitele la termen în valută străină acceptate de la persoane juridice în vigoare din 01.07.2014


Pentru  deschiderea  unui cont persoanele juridice, conform  Regulamentului Băncii de Economii S.A.,  prezintă   următorul   pachet  de documente:

  • cererea de deschidere a contului; 
  • certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, sau alte documente, care confirma înregistrarea de stat conform legislației in vigoare (original și copie); 
  • documentele de constituire: statutul, regulamentul, contractul de constituire (original și copie); 
  • extrasul din Registrul Comercial de Stat,  eliberat de Camera Înregistrării de Stat sau de structurile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat sau Ministerul Justiției al Republicii Moldova   (original și copie); 
  •  certificatul de atribuire a codului fiscal emis de Inspectoratul Fiscal sau documentul recunoscut ca atare (original și copie);
  • fisa cu specimene de semnături si amprenta stampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau în prezenţa persoanei responsabile a băncii; 
  • copia actelor de identitate ale persoanelor împuternicite cu drept de semnătură;
  • actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
  • actul juridic sau copia actului autentificata notarial care atesta împuternicirile persoanei de a deschide contul ( in cazul deschiderii contului de către persoana împuternicita); 
  • alte documente la cererea băncii;