Credite acordate din resursele Organizațiilor Financiare Internaționale

1. Proiectul de Finanțare Rurală și Dezvoltare a Întreprinderilor Mici FIDA-R7

Credite pentru întreprinderi mici și mijlocii cu profil agricol, de orice formă organizatorico-juridică bazată pe capital privat, amplasate în afara hotarelor celor 2 oraşe majore în RM: Chişinău şi Bălţi.

Suma maximă: Echivalent a 500,000 USD.

Valuta: MDL sau USD.

Rata dobânzii: Se modifică semianual.

Termen maxim: 

  • 5 ani;
  • 15 ani pentru activităţi în viticultură şi pomicultură.

Se acordă perioada de grație de până la 2 ani, pentru activităţi în viticultură şi pomicultură până la 5 ani.

Contribuția proprie a beneficiarului: 10% din valoarea totală a proiectului.

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:

1. Dispun de un număr de angajaţi nu mai mare de 50 persoane;

2. Volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mln. lei;

3. Sânt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a RM, în totalmente private;

2. Proiectul de Revitalizare a Agriculturii FIDA PRA-R9

Credite pentru întreprinderi mici și mijlocii cu profil agricol, de orice formă organizatorico-juridică bazată pe capital privat, amplasate în afara hotarelor celor 2 oraşe majore în RM: Chişinău şi Bălţi.

Suma maximă: Echivalent a 250,000 USD

Valuta: MDL , EUR sau USD

Rata dobânzii: Se modifică semianual

Termen maxim:

  • 2 ani pentru capital circulant (25% din total investiţie);
  • 7 ani;
  • 15 ani pentru plantaţii multianuale

Se acordă perioada de grație de până la 3 ani, pentru activităţi în viticultură şi pomicultură până la 5 ani.

Contribuția proprie a beneficiarului: 20% din valoarea totală a proiectului.

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Activităţi eligibile pentru finanţare: Proiectul finanţează toate activităţile de dezvoltare a agriculturii din zona rurală după cum urmează: 1. plantarea viilor şi livezilor; 2. prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole; 3. producerea şeptelului; 4. producerea seminţelor şi a răsadului; 5. creşterea legumelor în sere; 6 depozitarea şi păstrarea produselor agricole; 7. colectarea şi comercializarea produselor uşor alterabile; 8. prestarea serviciilor mecanizate în agricultură; 9. alte activităţi şi servicii cu profil agricol.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor: Întreprinderi rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată, care corespund următoarelor criterii de eligibilitate:

1. Sânt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a RM şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

2. Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;

3. Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale FIDA PDAR-10R

Credite pentru întreprinderi mici și mijlocii cu profil agricol, de orice formă organizatorico-juridică bazată pe capital privat, amplasate în afara hotarelor celor 2 oraşe majore în RM: Chişinău şi Bălţi.

Suma maximă: Echivalent a 150,000 USD.

Valuta: MDL, EUR sau USD.

Rata dobânzii: Se modifică semianual.

Termen maxim:

  • 2 ani pentru capital circulant (25% din total investiţie);
  • 15 ani.

Se acordă perioada de grație până la 5 ani.

Contribuția proprie a beneficiarului: 20% din valoarea totală a proiectului.

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Activităţi eligibile pentru finanţare: Proiectul finanţează toate activităţile de dezvoltare a agriculturii din zona rurală după cum urmează: 1. Plantarea viilor şi livezilor; 2. Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole; 3. Producerea şeptelului; 4. Producerea seminţelor şi a răsadului; 5. Creşterea legumelor în sere; 6. Depozitarea şi păstrarea produselor agricole; 7. Colectarea şi comercializarea produselor uşor alterabile; 8. Prestarea serviciilor mecanizate în agricultură; 9. Alte activităţi de afaceri rurale.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor: Întreprinderi rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată, care corespund următoarelor criterii de eligibilitate:

1. Sânt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a RM şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

2. Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard.

4. Primul Proiect de Investiții și Servicii Rurale RISP-R 8 (refinanțare)

Credite pentru persoane fizice şi juridice care-şi desfăşoară activitatea de antreprenori, sub orice formă de organizare juridică, angajate în activităţi de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural.

Suma maximă: Echivalentul a 500,000 USD.

Valuta: MDL, EUR sau USD.

Rata dobânzii: Se modifică semianual.

Termen maxim: 15 ani (perioadă de grație până la 3 ani).

Contribuția proprie a beneficiarului: 20% din valoarea totală a proiectului.

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Activităţi eligibile pentru finanţare: 1. Investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticolă; 2. Investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi eferente subsectoarelor agriculturii; 3. Investiţiile în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societăţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat; 4.Capitalul circulant pentru activităţile enumerate mai sus.

5. Proiectul de Investiții și Servicii Rurale RISP II

Credite pentru persoane fizice şi juridice care-şi desfăşoară activitatea de antreprenori, sub orice formă de organizare juridică, angajate în activităţi de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural.

Suma maximă: 80% din plățile totale a sub-împrumutului, dar nu mai mult de echivalentul a 150,000 USD.

Valuta: MDL sau USD.

Rata dobânzii: Se modifică semianual.

Termen maxim: 15 ani (perioadă de grație până la 3 ani).

Contribuția proprie a beneficiarului: 20% din valoarea totală a proiectului.

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Activităţi eligibile pentru finanţare: Proiectul finanțează activități agricole si neagricole in sectorul rural.

Notă - Zona eligibilă - în afara hotarelor celor 2 oraşe majore în RM: Chişinău şi Bălţi

6. Proiectul de Investiții și Servicii Rurale, Adaptarea la Secetă (RISP II)

Credite pentru întreprinderi mici și mijlocii cu profil agricol, de orice formă organizatorico-juridică bazată pe capital privat, amplasate în afara hotarelor celor 2 oraşe majore în RM: Chişinău şi Bălţi.

Suma maximă: 80% din plățile totale a sub-împrumutului, dar nu mai mult de echivalentul a 100,000 USD (din care 20% grant).

Valuta: MDL, EUR sau USD.

Rata dobânzii: Se modifică semianual.

Termen maxim: 10 ani (perioadă de grație până la 3 ani).

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Activităţi eligibile pentru finanţare: Proiectul finanţează proiectele de irigare.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor: Întreprinderi rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată, care corespund următoarelor criterii de eligibilitate:

1. Sânt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a RM şi autorizaţi să desfăşoare activităţi de antreprenoriat;

 2. Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard.

7. Proiectul de Investiții și Servicii Rurale 6R RISP2 (refinanțare)

Credite pentru persoane fizice şi juridice care-şi desfăşoară activitatea de antreprenori, sub orice formă de organizare juridică, angajate în activităţi de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural.

Suma maximă: Echivalentul a 250,000 USD.

Valuta: MDL sau USD.

Rata dobânzii: Se modifică semianual.

Termen maxim: 15 ani (perioadă de grație până la 3 ani).

Contribuția proprie a beneficiarului: 20% din valoarea totală a proiectului.

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Activităţi eligibile pentru finanţare: Toate tipurile de activitate.

Notă - Zona eligibilă - în afara hotarelor celor 2 oraşe majore în RM: Chişinău şi Bălţi

8. Programul Național de Abilitare Economică a Tineretului (RISP I /FIDA I)

Creditarea tinerilor întreprinzători, dornici sa-si inițieze propria afacere in zonele rurale.

Suma maximă: 300,000 lei, din care 40% - grant.

Valuta: MDL.

Rata dobânzii: Se modifică semianual.

Termen maxim: 5 ani (perioadă de grație până la 6 luni).

Comision administrativ: 0.02% din suma creditului (minim 100 lei, maxim 5,000 lei).

Comision pentru acordarea creditului: la momentul acordării 0,5% din suma creditului acordat şi câte 0,5% la începutul fiecărui an de gestiune de la soldul creditului.

Activităţi eligibile pentru finanţare: Investiţii de procurare a unui vast sortiment de echipamente de producere şi utilaje pentru prestarea serviciilor, inclusiv contractelor de leasing pentru asigurarea dezvoltării afacerilor rurale private.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor: 1. Persoane tinere cu vîrsta cuprinsă între 18-30 ani la momentul prezentării cererii de finanţare;

2. Cetăţeni ai RM;

3. Persoane care doresc să-şi lanseze o afacere proprie nouă în zonele rurale, să dezvolte afacerea existentă în zonele rurale;

4. Persoane care vor practica activitate de antreprenoriat sub toate formele organizatorico-juridice, dispunând de capital social privat.