Condiţiile de executare a remiterilor de bani prin intermediul sistemului CONTACT

Moneda utilizată la efectuarea remiterilor de bani: mijloacele băneşti în cadrul remiterilor de bani pot fi expediate/plătite în 3 monede - dolari SUA, euro, ruble ruse.

Termenul de executare: mijloacele băneşti aferente remiterilor de bani sunt disponibile de la 15 minute după expediere.

Perioada de validitate: pentru remiterile de bani expediate prin sistemul CONTACT nu este stabilit un termen de validitate a acestora.

Condiții de plată: remiterile de bani pot fi recepționate în regim non-adresă în următoarele țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Estonia, Federația Rusă, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Lituania, Moldova, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan, regiunea Abhazia. În alte ţări-partenere ale sistemului, remiterile pot fi primite la adresa indicată de către plătitor la expediere.

Pentru beneficierea de mijloace băneşti aferente remiterii de bani este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil și următoarele date:

 • numele şi prenumele plătitorului;
 • codul unic de identificare a remiterii de bani;
 • ţara de origine a fondurilor;
 • suma aşteptată şi moneda remiterii de bani.

Pentru expedierea mijloacele băneşti în cadrul remiterii de bani este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil și următoarele date:

 • suma şi moneda remiterii de bani ce urmează a fi executată;
 • scopul remiterii de bani;
 • informaţia despre plătitor;
 • informaţia despre beneficiar;
 • ţara/regiunea/oraşul de destinaţie a remiterii de bani;
 • documentele justificative, în cazul în care suma remiterii de bani depășește 1 000 Euro sau echivalentul acesteia, conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova.

Comisioanele aplicate la prestarea serviciului de remitere de bani prin sistemul CONTACT:

Comisionul se achită doar de către plătitor, în momentul efectuării remiterii de bani și poate varia în dependenţă de ţară, banca beneficiară, de suma şi moneda remiterii.

Suma maximă a remiterii de bani, expediată în țările Baltice, CSI, Georgia, regiunile Abhazia şi Osetia de Sud, în dependență de moneda transferului, este de: 600.000 RUB, 20.000 USD, 20.000 EUR. 

Tarife aplicate la expedierea remiterilor de bani prin sistemul CONTACT

 în țările Baltice, CSI, Georgia, regiunile Abhazia şi Osetia de Sud    

 

Ţara de destinaţie a remiterii de bani

Moneda remiterii

Suma expediată

Comision

Abhazia, Armenia,Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Georgia, Osetia de Sud, R. Moldova,       Federaţia Rusă, Tadjikistan, Ucraina,Letonia, Estonia

Ruble ruse

0 < 100,000 RUB

1% din suma  remiterii de bani

100,001 – 600,000 RUB

1,000 RUB

Dolari SUA

0 < 4,000 USD

1% din suma  remiterii de bani

4,001 – 20,000 USD

40 USD

Euro

0 < 3,000 EUR

1% din suma  remiterii de bani

 

3,001 – 20,000 EUR

30 EUR

Azerbaidjan, Uzbekistan

Comisionul constituie 1,2% din sumă, indiferent de suma sau moneda remiterii de bani

                         

La expedierea remiterilor în alte țări decât CSI, țările Baltice, Georgia, regiunile Abhazia şi Osetia de Sud se percepe un comision începînd cu 3% din suma remiterii.

Condițiile de returnare: mijloacele băneşti expediate în cadrul remiterii de bani pot fi returnate la solicitarea plătitorului, în decurs de 3 zile lucrătoare, cu condiţia că acestea nu au fost plătite beneficiarului.

Pentru returnarea remiterii de bani, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente:

 1. act de identitate valabil,
 2. documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
 3. cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii și a motivului de returnare.

Returnarea remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului de remitere de bani.

Dacă mijloacele băneşti expediate în cadrul remiterii de bani se returnează la cererea plătitorului, acestuia i se înmânează suma remiterii fără comision.

Dacă remiterea de bani se anulează din cauza erorilor tehnice, plătitorului i se înmânează suma remiterii și comisionul încasat. Plătitorul va fi contactat pentru a-şi ridica banii.

Condițiile de modificare a datelor remiterii de bani: datele aferente remiterii de bani pot fi modificate la solicitarea plătitorului, cu condiţia că aceasta nu a fost plătită beneficiarului.

Pentru modificarea datelor remiterii de bani, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente:

 1. act de identitate valabil,
 2. documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
 3. cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii spre modificare.

Modificarea datelor remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului de remitere de bani.

Datele remiterii de bani ce pot fi modificate sunt:

- datele despre Beneficiar.

 Pentru modificarea datelor remiterilor de bani, comision suplimentar nu se percepe.

Pentru informații suplimentare accesaţi: http://www.CONTACT-sys.com/.Ţările Baltice: Estonia, Letonia, Lituania