Shareholders

     STRUCTURA ACŢIONARILOR BĂNCII DE ECONOMII S.A.
(LA SITUAŢIA DIN 06.09.2013)

SHAREHOLDERS STRUCTURE OF BANCA DE ECONOMII S.A.
(AS OF 06.09.2013)

 

 

Valoarea nominală (lei)
Nominal Value (MDL)

Numărul de acţiuni
Number of Shares

Ponderea în capitalul social (%)
Weight in registered Capital (%)

Numărul acţionarilor
Number of Shareholders

Acţiuni ordinare,total
Ordinary shares, total

5

39 456 704

99.84

1 712

Inclusiv:
Including:

 

 

 

 

Agenţia Proprietăţii Publice Pe Lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului
Public Trade Agency

 

13 172 436

33.33

1

Persoane juridice
Legal entities

 

25 375 070

64.21

42

Persoane fizice
Individuals

 

909 198

2.30

1 669

Acţiuni preferenţiale, total
Preferential shares, total

1

302 980

0.153

824

Inclusiv:
Including

 

 

 

 

Persoane juridice
Legal entities

 

1 836

0.001

1

Persoane fizice
Individuals

X

301 144

0.152

823

Total

 

39 759 684

100.00

2 536