Shareholders

     

INFORMAȚIA

cu privire la acţionarii şi/sau grupurile de persoane care acţionează concertat

şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor

la beneficiarii efectivi 

 

Nr.

crt.

Deţinătorii direcţi ai cotelor substanţiale

Beneficiarii efectivi ai

cotelor substanţiale

 

 

 

Numele, prenumele/

Denumirea acţionarilor

Ţara de reşedinţă

Numărul

grupului*

Cota de

participare, %

Dreptul

de vot, %

Numele, prenumele

beneficiarilor efectivi

Ţara de reşedinţă

1

Agenţia Proprietăţii Publice

MDA

1

33.33

33.38

Republica Moldova, reprezentată prin Ministerul Finanţelor al R Moldova.

MDA

2

Compania investitională "VEB Capital "

RUS

1

24.86

24.90

Federația Rusă

RUS

3

ICS "Sisteme Informationale Integrate" SRL

MDA

1

8.87

8.89

Gaidaichuk Iana

RUS

4

"CARMONDEAN DEVELOPMENT" LTD

GBR

1

4.87

4.88

Ervand  Indikov

RUS

5

"Vladox Grup" SRL

MDA

 

4.79

4.79

Oxana KUMIROVA

RUS

6

"GARANT-GROUP" LLC

RUS

1

4.62

4.63

Kucherenko Aleksei

RUS

7

"CALTECO PRIM" S.R.L

MDA

1

4.61

4.62

Andrey Zagadaylov

RUS

8

"WALL TREND LIMITED"

GBR

1

4.41

4.42

Marina Voevoda

RUS

9

"Tintel Project" LTD

GBR

1

3.72

3.73

Ksenia Gvozdeva

RUS

10

CA "Klassika Asigurări" S.A.

MDA

1

2.78

2.78

Şor Ilona

MDA

Informația cu privire la acționarii și/sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi referitor la beneficiarii efectivi