Condiţiile de executare a remiterilor de bani prin sistemul Unistream

Moneda utilizată la sistemul de remitere de bani: tranzacţiile pot fi expediate și achitate în 3 valute - dolari SUA, euro, ruble rusești.

Termenul de executare: remiterile de bani sunt disponibile de la 15 minute după ce au fost expediate (în dependenţă de ţara şi  banca beneficiară).

Perioada de validitate: pentru remiterile de bani expediate prin sistemul Unistream termenul de validitate este 31 de zile.

Condiții de primire:

Pentru primirea remiterii de bani Unistream este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil și următoarele date:

 • numele şi prenumele plătitorului;
 • numărul de control al remiterii de bani;
 • ţara de origine a fondurilor;
 • suma aşteptată şi moneda remiterii de bani.

Pentru expedierea remiterii de bani Unistream este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil, suma și comisionul aferent remiterii de bani și următoarele date:

 • scopul remiterii de bani;
 • informaţia despre plătitor;
 • informaţia despre beneficiar;
 • ţara/regiunea/oraşul de destinaţie a remiterii de bani;
 • documentele confirmative, în cazul în care suma remiterii de bani depășește 1.000 Euro sau echivalentul acesteia, conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova.

Comisionul: se achită doar de către expeditor, în momentul efectuării remiterii de bani și variază de la 1.5% până la 4% din sumă, în dependenţă de banca beneficiară (cu excepţia ţărilor indicate în Tabelul Nr.1 şi Tabelul Nr.2).

Tabelul Nr.1

Comisionul pentru remiterile de bani expediate prin sistemul Unistream

 în ţările C.S.I., Cehia, Marea Britanie, Italia

 

Ţara beneficiară

Opţiunea de expediere

Comision

CSI

Fără specificarea bancii beneficiare

1.5 %

Cehia

Cu specificarea băncii beneficiare

Italia

Cu specificarea băncii beneficiare

Marea Britanie

Cu specificarea băncii beneficiare

 

Tabelul Nr.2

Comisionul pentru remiterile de bani expediate prin sistemul Unistream

 în Israel  fără specificarea băncii beneficiarului

 

Suma transferată

Comision

≤  2.999,99 USD/EUR

2 % 

         ≥ 3 000 USD/EUR

1.7 % 

Condițiile de returnare: remiterile de bani expediate pot fi returnate la solicitarea plătitorului, cu condiţia că nu au fost deja achitate beneficiarului.

Pentru returnarea remiterii de bani, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente, fără a se limita la acestea:

 1. act de identitate valabil,
 2. documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
 3. cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii de bani și a motivelor de anulare.

Dacă remiterea de bani este anulată din cauza erorilor tehnice ale sistemului de plăți, plătitorului i se restituie  suma remiterii de bani, precum şi suma comisionului achitat de către acesta la expediere. Plătitorul va fi contactat pentru a veni să-și ridice banii.

Returnarea remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul Operațional al sistemului de remitere de bani.

Dacă remiterea de bani este anulată la cererea sau din cauza plătitorului, acestuia i se restituie doar suma remiterii, fără comision.

Condițiile de modificare a datelor remiterii de bani: datele aferente sistemului de remitere de bani pot fi modificate la solicitarea plătitorului, cu condiţia că remiterea de bani nu a fost achitată deja beneficiarului.

Pentru modificarea datelor remiterii, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente, fără a se limita la acestea:

 1. act de identitate valabil,
 2. documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
 3. cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii de bani spre modificare și a motivelor de modificare.

Modificarea remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului de remitere de bani.

Datele remiterii ce pot fi modificate sunt:

- datele despre Beneficiar;

- datele despre Ordonator.

 Pentru modificarea remiterii comision suplimentar nu se percepe.


Ţările CSI: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan