Condiţiile de executare a remiterilor de bani prin sistemul Unistream

Moneda utilizată la efectuarea remiterilor de bani: mijloacele băneşti în cadrul remiterilor de bani pot fi expediate/plătite în 3 monede - dolari SUA, euro, ruble rusești.

Termenul de executare: mijloacele băneşti aferente remiterilor de bani sunt disponibile de la 15 minute după expediere (în dependenţă de ţara şi  banca beneficiară).

Perioada de validitate: pentru remiterile de bani expediate prin sistemul Unistream termenul de validitate este de 180 de zile.

Condiții de plată:

Pentru beneficierea de mijloace băneşti aferente remiterii de bani este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil și următoarele date:

 • numele şi prenumele plătitorului;
 • codul unic de identificare a remiterii de bani;
 • ţara de origine a fondurilor;
 • suma aşteptată şi moneda remiterii de bani.

Pentru expedierea mijloacele băneşti în cadrul remiterii de bani Unistream este necesar de prezentat la bancă actul de identitate valabil, suma și comisionul aferent remiterii de bani și următoarele date:

 • scopul remiterii de bani;
 • informaţia despre plătitor;
 • informaţia despre beneficiar;
 • ţara/regiunea/oraşul de destinaţie a remiterii de bani;
 • documentele confirmative, în cazul în care suma remiterii de bani depășește 1 000 Euro sau echivalentul acesteia, conform prevederilor legislației valutare a Republicii Moldova.

Comisioanele aplicate la prestarea serviciului de remitere de bani prin sistemul UNISTREAM: se achită doar de către plătitor, în momentul efectuării remiterii de bani și variază de la 1.5% până la 4% din sumă, în dependenţă de banca beneficiară (cu excepţia ţărilor indicate în Tabela Nr.1).

Tabelul Nr.1

Tarife aplicate la expedierea remiterilor de bani prin sistemul UNISTREAM

 în Ţările CSI, Cehia, Israel ( regim fără adresă)

Ţara de destinaţie a remiterii de bani

Moneda remiterii

Suma expediată

Comision

Ţările CSI

Ruble ruse

≤  300,000 RUB

1.8 % din suma remiterii de bani

> 300,000 RUB

4,800 RUB

Dolari SUA/Euro

≤  5,000 USD/EUR

1.8 % din suma remiterii de bani

> 5,000 USD/EUR

75 USD/EUR

Cehia

Comisionul constituie 1,5% din sumă, indiferent de suma sau moneda remiterii de bani

Israel

Dolari SUA/Euro

≤  3 000 USD/EUR

2%

>  3 000 USD/EUR

1.7%

Condițiile de returnare: remiterile de bani expediate pot fi returnate la solicitarea plătitorului, cu condiţia că nu au fost deja achitate beneficiarului.

Pentru returnarea remiterii de bani, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente:

 1. act de identitate valabil,
 2. documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
 3. cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii de bani și a motivelor de returnare.

Returnarea remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul Operațional al sistemului de remitere de bani.

Dacă mijloacele băneşti expediate în cadrul remiterii de bani se returnează la cererea plătitorului, acestuia i se înmânează suma remiterii fără comision.

Dacă remiterea de bani este anulată din cauza erorilor tehnice ale sistemului de plăți, plătitorului i se restituiesuma remiterii de bani, precum şi suma comisionului achitat de către acesta la expediere. Plătitorul va fi contactat pentru a veni să-și ridice banii.

Condițiile de modificare a datelor remiterii de bani: datele aferente sistemului de remitere de bani pot fi modificate la solicitarea plătitorului, cu condiţia că remiterea de bani nu a fost achitată deja beneficiarului.

Pentru modificarea datelor remiterii de bani, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a executat operațiunea următoarele documente:

 1. act de identitate valabil,
 2. documentele care atestă efectuarea remiterii de bani,
 3. cererea scrisă cu indicarea datelor remiterii de bani spre modificare.

Modificarea remiterii de bani se efectuează după primirea confirmării respective de la Centrul operațional al sistemului de remitere de bani.

Datele remiterii de bani ce pot fi modificate sunt:

- Numele de familie, prenumele, patronimicul Beneficiarului.

 Pentru modificarea datelor remiterii de bani comision suplimentar nu se percepe.

Pentru informații suplimentare accesaţi: //www.unistream.ru/.Ţările CSI: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Georgia, Ucraina