Maintenance of Accounts

** The information presented on the site has an informative character. In order to get an official answer it is necessary to accomplish a written demand to the Banca de Economii S.A.
Contact information: Chisinau, 115, Columna str., fax: 218 006, tel: 218 005

Question: Pot să deschid un cont din Italia
Answer:

Stimate client,

fiind in Italia Dvs. nu aveti posibilitatea de a deschide un cont bancar, dar o puteti face printr-o persoana terta.Ultima urmind sa prezinte la banca buletinul sau de identitate si copia buletinului Dvs. 

Question: Buna ziua. Vreau sa va intreb daca poate o persoana fizica sa deschida cont in USD in Banca de Economii pentru a transfera banii pe el, daca persoana data la momentul dat se afla peste hotare? Va multumesc anticipat.
Answer: Deschiderea conturilor prin virament este exclusă, totodată este posibilă deschiderea unui cont de depozit prin intermediul unei persoane terţe. La deschiderea contului de către o persoană terţă este necesar să fie prezentată copia actului de identitate a persoanei pe numele căreia se deschide contul, precum şi copia actului persoanei care deschide contul. Specimenul semnăturii se va aplica de către deponent la prima sa prezentare.

Question: Могу ли я открыть счет и пользоваться им через интернет? Каковы условия? Я не являюсь жителем Молдовы.
Answer: Cогласно регламенту о порядке осуществления операций по депозитным счетам физических лиц в Banca de Economii SA открытие и пользование счетами через Интернет не предусмотренно.

Question: Buna ziua. Fiti, va rog, amabili sa-mi explicati: conturile care au fost deschise in anii 1991-1992 cu denumirea "Целевые вклады на детей" se recalculea si se ramburseaza conform politicii generale a bancii (adica inclusiv nativii din anul 1943) sau este o alta careva strategie. Eu am doua conturi ale fiului unul din 17.12.1991 iar al doilea din 27.06.1992 deschise in filiala Vulcanesti a bancii. multumesc anticipat.
Answer: Potrivit Legii nr.1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor Republicii Moldova în Banca de Economii, se indexează depunerile cetăţenilor atît cele în vigoare, cît şi cele reînnoite la data de 29.07.1994, luîndu-se ca bază soldul acestora conform situaţiei din 02.01.1992. Guvernul Republicii Moldova stabileşte anual, în funcţie de sumele prevăzute în bugetul de stat pentru indexare, categoriile de cetăţeni ale căror depuneri vor fi supuse indexării. În prezent se recepţionează cererile pentru indexarea depunerilor deponenţilor cu anul naşterii 1943. Reieşind din cele expuse, fiul Dvs. va putea beneficia de indexare în perioada îndexării depunerilor cetăţenilor cu categoria de vîrstă corespunzătoare anului de naştere al lui şi doar în baza contului deschis la data de 17.12.1991. Celălalt cont, fiind deschis la data de 27.06.1992, nu cade sub incidenţa Legii şi nu se supune indexării. Alăturat comunicăm, că fiul Dvs. este în drept să ridice soldurile conturilor la momentul actual la prima solicitare. Despre începutul achitării indexaţiei cu categoria vîrstă corespunzătoare anului de naştere al fiului Dvs. se va comunica suplimentar prin intermediul mass-media.

Question: Могу ли я подать заявление на индексацию вклада 1991 года через интернет и как это сделать? Мой год рождения 1946.
Answer:

На Ваш запрос, о возможности подачи заявления об индексации в электронной форме, сообщаем Вам, в соответствии с Положением «Об индексации и порядке выплаты индексированных сумм по денежным вкладам граждан в Сберегательном банке» №179 от 20.02.20003 г. Вы можете подать заявление об индексации лично, либо через представителя на основании доверенности, составленной в соответствии с действующим законодательством. Так же отмечаем, что при подачи заявления необходимо предъявить действительный удостоверяющий личность документ гражданина Республики Молдова и соответствующие сберегательные книжки.